Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Weinig leerlingen met Down maken reguliere basisschool af

18 maart 2014 Door de redactie Geen reacties

74% van de kinderen met Downsyndroom begint op een reguliere basisschool. Ze starten later op school dan medeleerlingen, soms pas bij 5 of 6 jaar, en ze stromen vaak door naar het speciaal onderwijs. De meeste kinderen blijven 3 jaar op de basisschool. Meisjes gemiddeld 1 á 2 jaar langer. Op de leeftijd van 13 jaar zit nog 17% van de kinderen met Downsyndroom in het reguliere onderwijs, aldus een studie waarover een net gepubliceerd artikel staat in het wetenschappelijke tijdschrift PlosOne.

De verstandelijke ontwikkeling hangt samen met het aantal jaren dat een kind op de reguliere basisschool blijft. Een kleine groep van 7% (vooral meisjes) maakt de reguliere basisschool af en stroomt door naar het reguliere vervolgonderwijs. Een tweede groep van 6% (vooral jongens) kan niet naar school.

Sociaal (dis)functioneren
Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit een studie onder 322 jongeren met Downsyndroom in Nederland. Kinderen met Downsyndroom hebben meer training op communicatieve en sociale vaardigheden nodig. Mogelijk is dit de aanleiding voor sommige ouders hun kind over te plaatsen naar het speciale onderwijs. Negentig procent van de jongeren met DS in Nederland heeft (aanzienlijke) problemen met sociaal functioneren. Minder dan 10% is sociaal vaardig genoeg om een eenvoudige maaltijd te bereiden of alleen een boodschap te doen. Voor hen is het nog onmogelijk een zelfstandig leven op te bouwen.

Communicatieve vaardigheden
In het licht van deze kennis benadrukken de onderzoekers van Tno Leiden, waar een onderzoeksgroep bezig is met Downsyndroom, het belang van doeltreffende methoden om communicatieve en sociale vaardigheden te trainen.

Mainstream and special school attendance among a Dutch cohort of children with Down syndrome, door Jacobus van Wouwe, Helma van Gameren-Oosterom, Paul Verkerk, Paula van Dommelen en Minne Fekkes. Het artikel is te vinden op de site van PlosOne.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!