Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Weinig echte werkplekken voor mensen met beperking

24 oktober 2017 Door de redactie Geen reacties

De helft van de werkgevers willen geen extra mensen met een beperking in dienst nemen. Het merendeel voelt zich wel verantwoordelijk om mensen met beperkingen een baan te geven, maar concrete maatregelen hiervoor blijven vaak uit. Dit zijn enkele uitkomsten van onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau: Arbeidsmarkt in kaart - werkgevers 2017, over duurzame inzetbaarheid.

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek onder werkgevers:

  • Gemiddeld genomen wil de helft van de organisaties geen extra mensen met een beperking in dienst nemen.
  • 79% van de werkgevers vindt het hun verantwoordelijkheid om arbeid en zorg te combineren, maar concrete regelingen zijn er niet altijd.
  • 60% van de werkgevers vindt het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar. In 2001 was dat nog 42%. Doorwerken na de pensioensleeftijd vindt 50% wenselijk.
  • Het aandeel organisaties met werknemers die een cursus of opleiding volgen, blijft constant.
  • Veel werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid hun verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen.


Het aandeel organisaties dat de komende twee jaar (meer) mensen met beperkingen in dienst wil nemen, is beperkt: 11%. De helft van de organisaties wil dit niet. Als reden noemen ze dat

  • er geen geschikte functies zijn (41%),
  • geen nieuwe medewerkers nodig zijn (27%), of
  • er te weinig capaciteit is voor begeleiding en ondersteuning (12%).


Veel werkgevers zijn niet bekend met regelingen voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidie of no-riskregeling bij ziekte. Aangepast werk voor mensen met beperkingen of flexibele oplossingen zijn wel voorzichtig in opmars. In 19% van de organisaties kunnen werknemers zelf begin- en eindtijden bepalen en 58% van de werkgevers is voorstander van deeltijdwerk op alle functieniveaus. In 2016 had 45% van de organisaties een of meer telewerkers. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden.


Ouderen

In het onderzoek was ook specifiek aandacht voor het langer doorwerken van werknemers. Veel werkgevers zijn positief over functioneren oudere werknemers, maar maatregelen om ouderen te ontlasten, zoals extra vrije dagen, taakverlichting en kortere werkweken komen steeds minder vaak voor.


Duurzaam inzetbaar

De overheid wil dat zoveel mogelijk mensen deelnemen op de arbeidsmarkt en benadrukt het belang van duurzame inzetbaarheid. Volgens het SCP laten de cijfers knelpunten zien die niet vanzelf oplossen nu de economie weer aantrekt. Werkgevers zien of nemen in de dagelijkse bedrijfspraktijk geen ruimte om aan die duurzame inzetbaarheid concreet vorm te geven.  |


Lees het rapport
Sociaal Cultureel Planbureau: Arbeidsmarkt in kaart - werkgevers 2017, over duurzame inzetbaarheid.

 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!