Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wegwijzer helpt bij ziekenhuisopname verstandelijk gehandicapten

15 februari 2016 Door de redactie Geen reacties

Bij een ziekenhuisopname van mensen met een verstandelijke beperking is het moeilijk om de goede en noodzakelijke zorg te krijgen. Daarom heeft Platform Vg Noord-Brabant samen met ouders, vertegenwoordigers van zorginstellingen en ziekenhuizen een aantal tips en een wegwijzer opgesteld.

De ‘ Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleider’ en ‘Aanbevelingen voor zorgverleners’ moet ervoor zorgen dat mensen met een verstandelijke of meervoudige beperkingen de speciale zorg die ze nodig hebben, ook in het ziekenhuis krijgen.

Omdat de ouders en/of persoonlijk begeleiders het beste weten welke (dagelijkse) zorg en begeleiding hun kind/cliënt nodig heeft, bevat de Wegwijzer een overdrachtsformulier waarmee zij vóóraf zoveel mogelijk informatie over die specifieke zorg en het gedrag vast kunnen leggen. Zij nemen dit formulier dan mee naar het ziekenhuis. De Wegwijzer bevat daarnaast adviezen die belangrijk kunnen zijn vóór, tijdens en na een ziekenhuisopname.

Het overdrachtsformulier is een hulpmiddel voor ouders, begeleiders en ziekenhuismedewerkers om in samenspraak, zorg te regelen die is afgestemd op de specifieke zorgbehoeften en het gedrag van hun kind/cliënt.

Tips voor zorgverleners
De Aanbevelingen moeten continuïteit en coördinatie van zorg voor de cliënt opleveren, en zijn onder meer:

  • een ‘warme overdracht’
  • duidelijke afspraken over de zorgverlening en begeleiding van de cliënt, afgestemd met familie/vertegenwoordiger
  • ·vaste contactpersonen in de woon-/zorginstelling en in het ziekenhuis.

Ziekenhuiszorg voor een kind/cliënt met een verstandelijke of meervoudige beperkingen betekent veel overleggen en samenwerken. Dat gaat het beste in een team, waarvan ook ouders en begeleiders deel uit maken. Ouders/begeleiders, verpleegkundigen en artsen hebben daarin ieder hun eigen specifieke deskundigheid. Zij vullen elkaar aan.  |

De Wegwijzer voor ouders/persoonlijk begeleider en de Aanbevelingen zijn te downloaden op de website www.platformvgzuidoostbrabant.nl. De Wegwijzer en Aanbevelingen zijn mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van het CZ Fonds en van Zorgbelang Brabant.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!