Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Weg naar toegankelijkere samenleving open met ratificatie VN-verdrag

22 januari 2016 Tjitske Gijzen Geen reacties

De Tweede Kamer heeft na jaren van uitstel ingestemd met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. “Toegankelijkheid wordt hiermee vanzelfsprekend,” zo stelde staatssecretaris Martin van Rijn (Vws).

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer stemde donderdag in met de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Alleen de Eerste Kamer moet nu nog instemmen, voor het verdrag daadwerkelijk van kracht is.

Het Verdrag regelt dat iedereen, met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Ratificatie was opgenomen in het Regeerakkoord van kabinet Rutte-Asscher.

Vanzelfsprekendheid
In aanloop naar de stemmingen over het VN-verdrag debatteerde de Tweede Kamerleden over verschillende amendementen. Een belangrijk amendement van Otwin van Dijk (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) is aangenomen, en betekent een totale verandering in het denken: Aanpassingen om Nederland toegankelijker te maken zijn geen extra service, maar moeten een vanzelfsprekendheid zijn.

De Vvd stond hier in debatten over het verdrag lijnrecht tegenover, omdat ze ondernemers hiermee niet op extra kosten willen jagen vanwege aanpassingen aan gebouwen. Een motie van Sgp en Cda bracht de regeringspartijen weer bij elkaar, door de invoering wat meer geleidelijk te maken.

Daarnaast is het een amendement van Kees van der Staaij (SGP) en Vera Bergkamp (D66) aangenomen dat gemeenten vraagt in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ook te beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag.

Stappenplan
In de aanloop naar de ratificatie was er ook kritiek op het ontbreken van concrete plannen voor de uitvoering van het VN verdrag. Een motie die is aangenomen regelt dat het plan van aanpak beter wordt uitgewerkt met concrete doelen, tijdspaden en een stappenplan.

Nederland is één van de laatste landen die het verdrag nog moet ratificeren. Buurlanden als België en Duitsland hebben het verdrag begin deze eeuw al geratificeerd.

Lees meer over de aangenomen amendementen op de website van de Tweede Kamer

Bekijk een video met uitleg over het verdrag.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!