Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Website over doorlopende ondersteuning aan kwetsbare jongeren

24 juli 2017 Door de redactie Geen reacties

Op de nieuwe website 16-27.nl vinden beleidsmakers en zorgprofessionals informatie en praktijkvoorbeelden over de ondersteuning aan kwetsbare jongeren die volwassen worden. De term 16-27 staat voor de levensfase waarin doorlopende ondersteuning nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.

Circa 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar is kwetsbaar doordat zij op een of meerdere leefgebieden problemen hebben. Het kan gaan om schulden, geen goede plek om te wonen, een complexe thuissituatie, verslaving, geen werk, schooluitval of een achterstand in ontwikkeling. Vaak is het een combinatie van meerdere aspecten, zoals bij jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Met 18 jaar verandert er veel voor hen. Van de ‘beschermende’ omgeving van school en jeugdhulp vanuit de Jeugdwet, belanden zij in de vraaggerichte Wmo en de meer eisen stellende Participatiewet.


Gezamenlijke aanpak
Om deze kwetsbare jongeren te ondersteunen naar zelfredzaamheid en participatie is een gezamenlijke aanpak nodig. Een aanpak waarbij gemeenten samenwerken met professionals op verschillende leefgebieden: onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. De nieuwe website 16-27.nl voor deze professionals is daarvoor een aanzet.

Voor zorgverleners is met name de informatie over het
Toekomstplan en de aanpak in het buitenland voor het ondersteunen van deze jongeren interessant. Ook vind je er een link naar de Arrangementen-waaier, die beleidsmedewerkers en zorgverleners helpt beter samen te werken.  |

De website
www.16-27.nl is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse gemeenten, Movisie en Divosa.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!