Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Webinars over gevolgen corona voor mensen met verstandelijke beperking

8 juli 2020 Door de redactie Geen reacties

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) heeft in juni een aantal interactieve webinars gegeven over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Van deze livewebinars, waaraan onder meer gedragskundigen deelnamen, is een samenvatting gemaakt die je terug kunt kijken.

Het eerste webinar ging in op het herstel van het contact met naasten. Door het bezoekverbod voelden veel ouders en andere naasten van mensen met een verstandelijke beperking zich afgesneden van hun kind, broer of zus. Iets soortgelijks deed zich voor in verpleeghuizen, waar kinderen hun ouder(s) niet meer konden bezoeken. Dat heeft in veel gevallen voor onmacht en frustratie bij de verwanten gezorgd en voor paniek en verwarring bij cliënten. Maar het ging ook de zorgprofessionals niet in de koude kleren zitten. Zij hebben de afgelopen periode ook veel stress, leed en verdriet ervaren.

Relaties met verwanten
CCE-consulent Rob Mulder ging in zijn webinar in op hoe je de relaties tussen verwanten onderling en tussen verwanten en zorgprofessionals kunt bestendigen, herstellen of verbeteren. Hij onderscheidt in dat proces vier stadia:
- Sociale stadium (ontmoeten en verbinden): vragen naar hoe de periode voor de verwanten is geweest en vertellen hoe het met de cliënt en de zorgmedewerkers is gegaan.
- Probleemstadium (luisteren en erkenning geven): vragen naar wat iemand het meest geraakt heeft, om te begrijpen wat belangrijk voor de cliënt en diens verwanten is.
- Interactiestadium (in gesprek): aangeven hoe het wederzijdse contact tijdens de lockdown voelde.
- Afsprakenstadium (opvolging): wat is nuttig om naar aanleiding van het gesprek af te spreken?

Bekijk de samenvatting van het webinar over Relationale Aspecten.

Psychische effecten
Het tweede webinar werd verzorgd door CCE-consulent Paula Sterkenburg en ging over de sociale en psychische effecten van isolatie. Zij sprak met voornamelijk gedragsdeskundigen over hun ervaringen met de lockdown. Wat doet het met gehechtheid en basisvertrouwen?

Uit onderzoek blijken zorgzame relaties mensen het gelukkigst te maken. Zij verminderen gevoelens van stress en angst. Het feit dat cliënten zelf niet meer op bezoek mochten en geen bezoek meer konden ontvangen maakte hen bezorgd, onrustig en leidde onder andere tot meer zelfbeschadiging en probleemgedrag. Maar verrassend genoeg bleek ook de versoepeling van de coronamaatregelen dat effect te hebben.

Bekijk de samenvatting van het webinar over Gevolgen van isolatie.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!