Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wat moet een sociaal wijkteam kunnen?

28 april 2015 Door de redactie Geen reacties

In veel gemeenten zijn (sociale) wijkteams aan de slag gegaan. Ze ondersteunen bewoners bij hun sociale functioneren, ze bevorderen zelfredzaamheid en stemmen zorg en ondersteuning op elkaar af. De wijkteams werken hierbij samen met mantelzorgers en vrijwilligers. Kennisorganisatie Movisie ontwikkelde een website met informatie en tips voor wijkteams.

Op www.wijkteamswerken.nl komen 50 kwesties kort aan bod, van vraagverheldering tot samenwerken en van buurthulp organiseren tot hoe te handelen bij een calamiteit.

Op de website vind je informatie over vijf thema's:

 • Klaar voor start: visie, uitvoeringsplan, organisatiemodel
 • Samenwerken met professionals, mantelzorgers en vrijwilligers
 • Vragen van burgers
 • Actief burgerschap versterken
 • Achter de schermen: regels en procedures

Competenties
Je leest er bijvoorbeeld welke competenties een sociale professional nodig heeft, en hoe ze daaraan komt.
De sociale professional:

 1. Verheldert vragen en behoeften;
 2. Versterkt eigen kracht en zelfregie;
 3. Is zichtbaar en gaat op mensen af;
 4. Stimuleert verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag;
 5. Stuurt aan op betrokkenheid en participatie;
 6. Verbindt individuele en gemeenschappelijke vragen en potenties;
 7. Werkt samen en versterkt netwerken;
 8. Beweegt zich tussen verschillende werelden en culturen;
 9. Signaleert en speelt in op veranderingen;
 10. Is ondernemend en benut professionele ruimte.


Lees meer op www.wijkteamswerken.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!