Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wat een kind moet kunnen

31 juli 2009 Door de redactie Geen reacties
Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs gelden vanaf 1 augustus richtlijnen voor wat ze aan het einde van hun basisschooltijd moeten kennen en kunnen. Voor het reguliere onderwijs bestaan zulke richtlijnen al lang, ze gelden nu voor het eerst voor kinderen met leerproblemen. De kerndoelen zijn bedoeld voor basisschoolleerlingen met een enkelvoudige beperking of stoornis, niet voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte kinderen. De richtlijnen bieden scholen aanknopingspunten om hun onderwijs vorm te geven. De school moet de kinderen helpen bij hun
  • emotionele en de verstandelijke ontwikkeling
  • het ontwikkelen van hun creativiteit
  • het verwerven van kennis
  • het stimuleren van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
Er moet bijzondere aandacht zijn voor specifieke beperkingen. Zo krijgen kinderen met een visuele beperking extra stimulering en training van hun ogen, tast en oren. Voor het onderwijs aan doven heeft de Nederlandse gebarentaal een plek in de kerndoelen gekregen. Speciale scholen vullen de kerndoelen zelf in. De kerndoelen zijn te downloaden van www.minocw.nl, persbericht van 24 juli.

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor leden).

Abonneren