Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wajongers hebben meer hulp nodig bij vinden en houden van werk

23 januari 2013 Door de redactie Geen reacties

Voor het eerst zijn er minder mensen met een beperking de Wajong-regeling ingestroomd dan het jaar daarvoor. In 2011 kregen 16.100 mensen voor het eerst een Wajong-uitkering, dat is 1.600 minder dan het jaar ervoor. In een beleidsbrief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken en werkgelegenheid een beeld hoe het gaat met de banen voor mensen die moeilijk aan het werk komen.

Tot 2010 groeide het aantal Wajongers erg hard: half 2012 zitten 221.000 mensen in de Wajong, van wie 30.000 in de nieuwe Wajong, en de rest in de oude Wajong. In 2011 had 8% van de Wajongers dusdanige beperkingen, dat een baan er voor hen niet in zit. In 2010 was dat 13%. De helft van de nieuwe instroom kwam in de werkregeling voor mensen met arbeidsmogelijkheden, en 41% in een studieregeling.

De Monitor arbeidsparticipatie, waarin de cijfers zijn terug te vinden, noemt een aantal positieve ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van de totale groep Wajongers. Eind 2011 werkten bijna 54.000 Wajongers, een stijging van 7% ten opzichte van 2010. Positief is ook dat er in 2011 voor het eerst meer Wajongers bij een reguliere werkgever aan het werk zijn dan in of via de sociale werkvoorziening. Wajongers in de nieuwe Wajong komen tot nu toe sneller aan het werk dan Wajongers uit de oude Wajong.

Tijdelijk contract
Om werk bij een reguliere werkgever mogelijk te maken zijn veel inspanningen nodig. Ruim 60% van de Wajongers die bij een reguliere werkgever werken, krijgt ondersteuning, vooral via een jobcoach, de inzet van loondispensatie, een re-integratietraject of een andere voorziening.

Het is moeilijk voor Wajongers om aan het werk te blijven. Van de Wajongers die in 2010 aan het werk zijn gekomen, is iets meer dan de helft een jaar later nog (of weer) aan het werk. Het Uwv zegt dat Wajongers meestal een tijdelijk contract krijgen, en dat wordt vaak niet verlengd. Maar Wajongers die er wel in slagen om langere tijd te werken, verliezen hun werk daarna niet zo snel meer.

Minimumloon
28% Van de Wajongers die eind 2011 bij een reguliere werkgever werkten, verdient het minimumloon of meer. 72% van de werkende Wajongers verdient minder dan het minimumloon. Een deel van de Wajongers werkt met loondispensatie, en een ander deel werkt wel tegen minimumloon, maar parttime. Wajongers die minder dan 75% van het minimumloon verdienen ontvangen een aanvullende uitkering.

Beleid
De monitor Arbeidsparticipatie bevat verder cijfers over mensen die te maken hebben met de Wet inkomen en arbeid (Wia). Klijnsma concludeert in haar beleidsbrief dat er nog veel werk moet worden verzet om mensen met een beperking een kans te geven op de arbeidsmarkt. Ze wil daar dan ook krachtig beleid voor ontwikkelen. Een quotumregeling moet werkgevers ertoe brengen een bepaald percentage mensen met een beperking in dienst te nemen. En verder moeten werkgevers financieel en inhoudelijk hulp krijgen bij het in dienst nemen en houden van medewerkers met een beperking. Er moeten 35 arbeidsregio's komen, die elk één adres krijgen waar werkgevers terecht kunnen foor kennis en advies.

Lees de brief van staatssecretaris Klijnsma op de site van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!