Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wachtlijst Lvg

9 februari 2010 Door de redactie Geen reacties

De wachtlijst van licht verstandelijk gehandicapten met gedragsproblemen blijft maar groeien. Ondanks uitbreiding van het zorgaanbod is het tekort groot. Dat blijkt uit een rapport van de kwartiermaker die is aangesteld om te proberen de wachtlijstproblemen te verminderen.

Het rapport, geschreven door voormalig Cello-bestuurder Leo van Beek, noemt de hardnekkigheid van de wachtlijst een probleem. In 2009 waren er rond de 2.200 Lvg-wachtenden. De vraag verschuift iets van behandeling naar wonen met begeleiding. Maar: 'Er lijkt hoe dan ook een capaciteitsprobleem te bestaan.'

Erger is het feit dat zorgkantoren en instellingen onvoldoende zicht hebben op de 'concrete zorgvragers achter die cijfers. Hoewel alle cliënten geïndiceerd zijn, vormen zij een gemêleerd gezelschap met verschillende zorgbehoeften.' De kwartiermaker concludeert dat 'alleen goed zicht te krijgen is door wachtlijsten 'op de persoon' te screenen en het totaal op regionaal niveau in kaart te brengen. Het regionale beeld kan vervolgens omgezet worden in concrete activiteiten en afspraken tussen zorgkantoren en aanbieders. Inspanningen om tot een passend aanbod te komen, moeten dicht bij de cliënt geleverd worden.

Aan de bereidheid om tot een oplossing te komen, mankeert het niet. Toch dreigt de aanpak regelmatig te verzanden door een gebrek aan werkelijk zicht op cijfers (cliënten) en het kader (contractering, zekerheden) waarbinnen oplossingen snel gerealiseerd kunnen worden.
Van Beek pleit voor:

  • Een regionaal team onder regie van het zorgkantoor
  • functionaris die de wachtlijstproblematiek in de regio inventariseert op cliëntniveau
  • betere onderscheiding van subgroepen
  • soepele hantering van regels, en verschuiving of extra inzet van middelen
  • helderheid over de vraag of zorgbemiddeling nodig is en wie die dan moet leveren
  • goed geschoolde medewerkers bij 'gewone' instellingen, waarheen steeds meer lvg-cliënten verhuizen na behandeling; hun begeleiding is 'een vak apart'
  • 'permanent volgen en scherper voorsorteren': cliënten beter in de gaten houden, zowel voor als na hun behandeling - die eerder moet beginnen.


Van cijfers naar mensen De hardnekkige wachtlijst in de zorg voor Lvg-jeugd in de Awbz.
Informatie bij Vgn, www.vgn.org, telefoon 030- 2739300.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!