Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vrouwen moeten langer werken

1 september 2010 Door de redactie Geen reacties

Vrouwen moeten meer uren per week werken, vindt het kabinet, dat gaat proberen een cultuurverandering op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. In de gehandicaptenzorg, waar voornamelijk vrouwen werken (82%) is de gemiddelde werktijd 60% (drie dagen per week).

Als vrouwen meer uren werken heeft dat een positieve invloed op de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing en de ontgroening. Bovendien versterkt langer werken de sociaal economische positie van vrouwen en kinderen en biedt het vrouwen meer mogelijkheden om hun talenten te benutten. Dit schrijven minister Donner van Sociale zaken en werkgelegenheid, minister Rouvoet voor Jeugd en gezin en staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, cultuur en wetenschap in een reactie op het eindrapport van de Taskforce DeeltijdPlus.

Nederlandse vrouwen werken gemiddeld 24 uur per week. In andere Europese landen werken vrouwen veel meer uren. Het kabinet roept de sociale partners op veel aandacht te besteden aan de invoering van flexibel werken, bijvoorbeeld in cao-onderhandelingen, met respect voor de keuzevrijheid voor gezinnen. Bedrijven en organisaties moeten flexibel werken stimuleren, zowel als het gaat om arbeidstijden als om het thuis kunnen werken.

Eerdere overheidsmaatregelen om het voor vrouwen mogelijk te maken meer uren te werken zijn langer ouderschapsverlof, inkomensafhankelijke combinatiekorting, aandacht voor het verschil tussen werktijden en schooltijden, en voor verlofregelingen. Nieuwe maatregelen moeten worden bedacht door een nieuw kabinet.

Informatie: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!