Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vrouwen met een beperking lopen een verhoogd risico op misbruik

13 maart 2024 Redactie Klik Geen reacties

Vrouwen met een beperking lopen een verhoogd risico op geweld, uitbuiting en misbruik ten opzichte van vrouwen zonder beperking en mannen met een beperking. Dat staat in een rapport van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en de Alliantie VN-verdrag Handicap ‘Dubbel benadeeld’.

Vrouwen met een beperking worden vaak dubbel gediscrimineerd, is één van de conclusies in het rapport Dubbel benadeeld. Het rapport geeft een overzicht van knelpunten en discriminatie van vrouwen en meisjes met een beperking in Nederland en is opgesteld door onderzoeker Linda Mans in opdracht van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en de Alliantie VN-verdrag.

Verhoogd risico op geweld en misbruik
Intersectionaliteit, ook wel kruispuntdenken genoemd, is een manier om te begrijpen hoe verschillende aspecten van iemands identiteit, zoals migratieachtergrond, huidskleur, gender, seksuele oriëntatie en klasse, samenkomen en discriminatie en ongelijkheid kunnen creëren. Vrouwen met een beperking ervaren niet alleen discriminatie vanwege hun geslacht, maar ook vanwege hun handicap.

Vrouwen met een beperking hebben bijvoorbeeld meer problemen met het vinden van werk, toegang tot gezondheidszorg en sociale voorzieningen dan mannen met een beperking en vrouwen zonder beperking. Dit komt door een combinatie van factoren, zoals dat ze financieel afhankelijk zijn, of afhankelijk van zorg, door stereotypering en gebrek aan toegang tot hulp en ondersteuning.

61% van de vrouwen met een licht verstandelijke beperking geeft bijvoorbeeld aan seksueel geweld te hebben ervaren. Desondanks wordt het perspectief van vrouwen met een beperking zelden betrokken bij beleidsvorming rondom dit thema.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Het is voor vrouwen en meisjes met een beperking vaak moeilijker om te beslissen over hun seksuele en reproductieve leven dan vrouwen zonder beperking en mannen met een beperking. Dit komt doordat culturele verwachtingen, traditionele familieopvattingen en het gebrek aan juiste ondersteuning hen tegenhouden om hun rechten uit te oefenen. 

De stereotypen over vrouwen en meisjes met een beperking maken dat ze onterecht gezien worden als aseksueel, waardoor ze geacht worden geen wens te hebben tot seksualiteit of het stichten van een gezin. Ook worden ze minder vaak in staat geacht om een goede ouder te kunnen zijn. Aan de andere kant worden vrouwen en meisjes met een beperking juist (onterecht) als hyperseksueel gezien, iets wat niet gepast is en dus ingeperkt moet worden. Vrouwen en meisjes met een beperking ontvangen daarom vaak geen, of gebrekkige seksuele voorlichting. 

Aanbevelingen
Het rapport doet diverse aanbevelingen om de positie van vrouwen met een beperking te verbeteren, waaronder:

  • Verbeter data over vrouwen en meisjes met een beperking om een beter inzicht te krijgen in hun positie.
  • Betrek vrouwen met een beperking, via hun vertegenwoordigende organisaties, bij het maken van programma’s en beleid die vrouwen aangaan.  |

Download het rapport Dubbel benadeeld op de website van Iederin.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!