Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vrijwillige mentoren gezocht voor mensen met beperkingen

20 februari 2015 Door de redactie Geen reacties

Om te zorgen dat er de komende jaren voldoende mentoren zijn voor mensen die niet voor hun eigen belangen kunnen opkomen, houdt Mentorschap Nederland van 23 februari tot en met 9 maart een wervingscampagne op Npo radio 1 en 2. De organisatie voorspelt een groeiende behoefte aan mentoren voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking, of dementie.

De radiospotjes richten zich niet alleen op potentiële mentoren, maar ook op zorgprofessionals. Instellingen en gemeentelijke diensten zijn volgens Mentorschap Nederland nog onvoldoende bekend met mentorschap als wettelijke vertegenwoordiging van mensen die niet (meer) goed voor zichzelf kunnen opkomen.

Kwetsbaar
De veranderingen in de zorg leiden ertoe dat een groot aantal kwetsbare mensen langer zelfstandig blijft wonen, zegt Mentorschap Nederland in een persbericht. Dat kan leiden tot problemen, bijvoorbeeld bij de keuze voor een noodzakelijke medische behandeling. Nederland telt bijna een kwart miljoen mensen die door ziekte of beperkingen niet goed voor zichzelf kunnen opkomen.

Geen familie
"Mensen die geen familie of netwerk hebben, lopen een risico als ze door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning langer zelfstandig moeten blijven wonen", zegt Nico Heinsbroek, directeur van Mentorschap Nederland. "Wanneer zij hun eigen situatie niet goed overzien en niemand hebben die voor hen opkomt, komen deze mensen in aanmerking voor mentorschap. Dat wordt door de kantonrechter toegekend. Een mentor kan voor de cliënt beslissingen nemen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarbij dienen de wensen en belangen van de cliënt als leidraad. Onze goed opgeleide vrijwillige mentoren hebben als regel niet meer dan één of twee cliënten onder hun hoede, waardoor ze deze alle persoonlijke aandacht kunnen geven die zij nodig hebben."

Oproep
Mentorschap Nederland beschikt op dit moment over 1.500 mentoren (vrijwilligers) en wil dat aantal met 15% per jaar uitbreiden, onder andere met behulp van de radiocampagne. In het reclamespotje roept Marinka de Haan (zie foto), zelf mentor, mensen op ook mentor te worden. Vorig jaar leidde een soortgelijke radiocampagne tot 176 aanmeldingen.

Lees meer op www.mentorschap.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!