Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Voorstel Passend onderwijs naar Tweede Kamer

30 november 2011 Door de redactie Geen reacties

De Raad van State betwijfelt of leerkrachten in het reguliere onderwijs in staat zijn om alle zorgleerlingen goed les te geven. Dat staat in een commentaar op het wetsvoorstel Passend onderwijs dat deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd.  De Raad vreest daarnaast dat de extra belasting van leraren ten koste gaat van het onderwijs aan niet-gehandicapte leerlingen.

De bedoeling van minister van Bijsterveldt van onderwijs is leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school  een passende plek binnen het onderwijs te geven. Het geld dat nu nog aan persoonlijke budgets wordt uitgeven (rugzakjes), gaat naar de scholen. In het voorstel staat dat ouders geen ingewikkelde indicatieprocedures meer hoeven te doorlopen, dat leraren beter worden voorbereid op het omgaan met verschillen tussen kinderen. Reguliere en speciale scholen gaan samenwerken, waarbij ze afspreken welk kinderen in aanmerking komt voor regulier of speciaal onderwijs, en welke begeleiding reguliere scholen kan worden geboden. De huidige 70.000 plekken in het speciaal onderwijs blijven bestaan.

Volgens Van Bijsterveldt maakt  haar wetsvoorstel een einde aan het huidige complexe en bureaucratische systeem van de leerlingondersteuning. De invoering van passend onderwijs staat gepland op 1 augustus 2012. Vanaf 1 augustus 2013 geldt de zorgplicht voor scholen.

Indicaties terugdringen
Het commentaar van de Raad van State: “Het voorstel heeft mede tot doel de toename van het aantal indicaties terug te dringen. De vermindering van het aantal indicaties wordt niet nagestreefd door het verbeteren van de indicatieprocedure maar door het invoeren van budgetfinanciering en het verlagen van het budget met € 300 miljoen. De samenwerkingsverbanden verklaren leerlingen toelaatbaar en op grond daarvan krijgt een school een bedrag voor die zorgleerling. Bij overschrijding van het aan het samenwerkingsverband toegekende bedrag, worden de scholen gekort. Hoe dit in financieel opzicht kan uitwerken voor het bevoegd gezag van een school, is niet goed na te gaan. Voor het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs wordt de situatie nog moeilijker: zij worden geconfronteerd met budgetfinanciering, terwijl
zij vooralsnog geen invloed krijgen op de indicatie.”

Verlies van invloed
“De scholen verliezen invloed op de inrichting van het onderwijs door het grootschalig opgezette samenwerkingsverband: het zorgbudget wordt uitgekeerd aan het samenwerkingsverband, en dat bepaalt welke vormen van zorg de scholen mogen of moeten bieden.”

Wachtlijsten
“Het probleem van de wachtlijsten wordt opgelost door kinderen die aan het begin van het schooljaar niet tot een school zijn toegelaten tijdelijk bij de school van aanmelding te plaatsen. Dat lost het capaciteitstekort niet op. Het gevolg kan zijn dat een groot aantal leerlingen voor langere tijd genoegen moet nemen met zo'n tijdelijke plaatsing en dit negatieve gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijs van zowel zorg- als niet-zorgleerlingen. “

Lastenverzwaring
“De procedure voor toelating van leerlingen betekent een administratieve lastenverzwaring voor de scholen, terwijl de rechtsbescherming op een gecompliceerde manier is vormgegeven. Met dat al zullen scholen nog meer tijd en geld moeten besteden aan rapportages en andere bureaucratische maatregelen die ten koste kunnen gaan van hun inspanningen voor het onderwijs zelf en uiteindelijk van de leerling.”

Lees het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State op de website van het ministerie van onderwijs.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!