Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vliegende brigade voor werk in Wmo-zorg

12 februari 2014 Door de redactie Geen reacties

Een vliegende brigade voor werk in de zorg moet regionale kansen op de arbeidsmarkt in beeld gaan brengen, en verantwoordelijke partijen bij elkaar aan tafel zetten. Met de brigade wil staatssecretaris Martin van Rijn van Vws de overgang van Awbz naar Wmo beter laten verlopen. De staatssecretaris schrijft dat in een brief aan de Tweede kamer als reactie op het rapport 'Lessen uit de Achterhoek' van onafhankelijk waarnemer Hans Borstlap

'Lessen uit de Achterhoek'
Borstlap heeft 'Lessen uit de Achterhoek' geschreven nadat hij als waarnemer de aanbesteding van huishoudelijke verzorging in zeven gemeenten in de Achterhoek had bijgewoond. Hij doet naar aanleiding van zijn 'Lessen' zeven aanbevelingen, die Van Rijn aanspreken: "Dit rapport maakt duidelijk dàt we kunnen leren van de situatie in de Achterhoek en hoe we dat kunnen doen," aldus de staatssecretaris.

De zeven aanbevelingen van Borstlap zijn (kort samengevat):
1: De relatie tussen wetgever en gemeenten vraagt om periodieke informatie over de uitvoering van de Wmo in 2015 maar ook in de jaren daarna.

2: Er is veel gefragmenteerde informatie over 'het nieuwe inkopen van zorg.' Gemeenten en alle betrokken organisaties moeten hun expertise – liefst uiterlijk eind april 2014 - hierover bijeenbrengen in een paar modellen, die vervolgens aan alle gemeenten beschikbaar worden gesteld.

3: In de Wmo is sprake van 'geketende verantwoordelijkheden' van betrokken partijen. Gemeenten, aanbieders, zorgverzekeraars en werknemersorganisaties zouden een Code verantwoord marktgedrag kunnen opstellen zodat alle partijen weten waar zij zich aan hebben te houden.

4: In het belang van goede bedrijfsvoering moeten zorgaanbieders meerjarige contracten kunnen aangaan. Gemeenten hebben belang bij continuïteit; cliënten evenzeer. Gemeenten zouden de herindicatie van bestaande gevallen kunnen faseren, bijvoorbeeld over 2 of 3 jaar. Op deze manier kunnen de gevolgen voor de werkgelegenheid in de zorg enigszins worden opgevangen.

5: Begrijpelijke landelijke voorlichting aan burgers over de omslag in de maatschappelijke ondersteuning (van recht naar voorziening) kan bijdragen aan meer maatschappelijk draagvlak.

6: De omvangrijke bezuinigingen op de huishoudelijke hulp kunnen leiden tot een grote groei van de werkloosheid. Deze gevolgen kunnen beperkt worden als er een ordelijke particuliere markt voor persoonlijke ondersteuning wordt ontwikkeld.

7: De verhoudingen tussen de organisaties van werkgevers en werknemers in de sector thuisondersteuning zijn niet goed: er bestaan twee kampen. Toch zouden ze op korte termijn om de tafel moeten gaan zitten om een ordelijke particuliere markt voor persoonlijke ondersteuning te kunnen ontwikkelen.

Lees 'Lessen uit de Achterhoek' op de site van de overheid

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!