Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vlaanderen scoort zeer slecht op inclusief onderwijs

28 april 2014 Door de redactie Geen reacties

De Vlaamse overheid ontzegt kinderen met een beperking het recht op inclusief onderwijs, aldus een officiële klacht die vorige week is ingediend bij de Raad van Europa. Het Mental disability center (Mdac) en de Vlaamse organisatie Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap (Grip) willen met de klacht de aandacht vestigen op het feit dat maar 15% van de Vlaamse kinderen met een beperking naar een reguliere school gaan. Nergens anders in Europa is dat cijfer zo laag.

Als de collectieve klacht wordt aangenomen, moet de Vlaamse overheid verandering brengen in de hoge aantal doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs. Hoewel de laatste tien jaar wel meer leerlingen met een lichamelijke handicap inclusief onderwijs volgen, blijven de cijfers voor leerlingen met verstandelijke en meervoudige handicaps in het gewone onderwijs onverminderd laag. Ouders zijn ten einde raad: "Onze zoon werd geweigerd door verschillende reguliere scholen, we moesten hem wel naar het buitengewoon onderwijs sturen," zegt Annemie Anthonissen, de moeder van een 9-jarige jongen met Down syndroom. "In Vlaanderen is geen echte mogelijkheid voor inclusief onderwijs. Het wordt tijd dat de internationale gemeenschap ziet hoe de Vlaamse overheid faalt op dit gebied."

Onvoldoende geld
Inclusief onderwijs voor alle kinderen – ongeacht de aard van hun handicap of hun ondersteuningsbehoefte –is een mensenrecht in de Europese wetgeving.

In België zijn het vooral ouders die vechten voor inclusief onderwijs. "Scholen weigeren kinderen met een beperking met als argument dat ze onvoldoende geld hebben om het kind inclusief onderwijs te laten volgen. En het hele onderwijssysteem gaat akkoord met dit argument," zegt Patrick Vandelanotte van Grip. "Scholen noemen dat dan het inschrijvingsrecht. Wij noemen het onrechtmatige discriminatie en we vragen aan de Raad van Europa om ons te zeggen wie gelijk heeft."

Aangepast programma
In maart 2014 is een nieuwe Vlaamse wet aangenomen, het M-decreet, die kinderen het recht geeft op 'redelijke aanpassingen' in het reguliere onderwijs. Het is onduidelijk of leerlingen die behoefte hebben aan een aangepast programma en die de gemeenschappelijke lessen niet kunnen volgen, met dit decreet wel toegang krijgen tot een gewone school. De Vlaamse regering heeft geen extra geld uitgetrokken voor het inclusief onderwijs. Het is dan ook onzeker of deze nieuwe wetgeving ervoor zal zorgen dat alle leerlingen naar de gewone school kunnen.

Schendingen
In zijn klacht aan het 'Europees comité voor sociale rechten' stelt het Mental disability center de volgende schendingen van Europese wetten vast:

  • Kinderen met verstandelijke beperkingen wordt de toegang ontzegd tot het gewone onderwijs en de ondersteuning die nodig is om dergelijke inclusie te verzekeren wordt niet verleend.
  • Kinderen met een beperking worden uitgesloten van het gratis basis- en secundair onderwijs;
  • België verzuimt om onderwijs te bieden aan leerlingen met verstandelijke beperkingen in gewone omgeving; België biedt geen onderwijs aan 'niet-schoolgaanden'; België ontwikkelt geen plannen om het onderwijs en de daarbij behorende geldstroom voor alle kinderen met een beperking te verschuiven van speciaal naar inclusief onderwijs.


Lees meer op de site van Grip

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!