Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vlaamse campagne voor kwetsbare personen

7 mei 2014 Door de redactie Geen reacties

Om te voorkomen dat personen met een lichte mentale, emotionele en/of sociale beperking geen ondersteuning krijgen in het nieuwe Vlaamse beleid, is de Federatie Diensten Begeleid Wonen een 'Vergeet-mij-niet-campagne' gestart. Iedereen wordt opgeroepen Vergeet-mij-nietjes uitdelen op 14 mei in Brussel. De Federatie is bang dat duizenden kwetsbare personen de dupe worden van de persoonsvolgende financiering in de gehandicaptenzorg.

Vorige maand stemde het Vlaams parlement in met het decreet op de persoonsvolgende financiering. Met de persoonsvolgende financiering krijgen mensen met een beperking zelf een budget in handen waarmee ze hun zorg kunnen financieren. De wachtlijsten moeten zo slinken, want er komt een 'basisondersteuningsbudget' (bob) voor iedereen met een beperking. Voor wie het nodig heeft, is er het hogere 'persoonsvolgende budget'.

"Goed nieuws, maar van ons krijgt de minister vergeet-mij-nietjes. Want wij vrezen dat een groep van duizenden kwetsbare personen onder de radar blijft," licht de organisatie toe op een facebookpagina van de Vergeet-mij-niet-campagne. "Het gaat om personen met een mentale, sociale en/of emotionele beperking, die nu al zelfstandig leven en de regie in eigen handen hebben. Zij (over)leven in onze ingewikkelde samenleving met de ondersteuning van mobiele professionele diensten en zij dreigen die ondersteuning te verliezen."

De Federatie is vooral kritisch op het nieuwe beleid omdat

  • het basisondersteuningsbudget enkel in theorie voor iedereen met een beperking is, en personen met de 'lichtste' handicap uit zou sluiten omdat het beleid anders in de praktijk onbetaalbaar is.
  • de Vlaamse overheid er in haar meerjarenplan er op rekent dat 90 % van personen die nu wachten op mobiele ondersteuning geen persoonsvolgend budget gaat ontvangen.
  • de alternatieve oplossing van mantelzorg niet volstaat voor deze doelgroep, omdat deze mensen dikwijls geen of een zwak netwerk hebben.
  • algemene diensten voor maatschappelijk werk te weinig budget hebben voor de ondersteuning van deze groep.

"Een heel kwetsbare groep die weinig weegt op het beleid dreigt de dupe te worden van de persoonsvolgende financiering. Help ons om dit te voorkomen, kom mee vergeet-mij-nietjes uitdelen op 14 mei in Brussel," luidt de oproep op Facebook.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!