Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vlaams pgb krijgt een vervolg

7 maart 2011 Door de redactie Geen reacties

Er is een grote vraag in Vlaanderen naar eenvoudige, transparante, flexibele, niet bureaucratische ondersteuning van mensen met een handicap. Terwijl in Nederland wordt gesneden in het persoonsgebonden budget (pgb), zijn de resultaten van een tweejarig experiment in Vlaanderen aanleiding voor de invoering van het pgb.

Met een pgb kan een persoon met een handicap professionele, georganiseerde zorg inkopen. Dit was tot op heden in België alleen heel beperkt mogelijk met het persoonlijke assistentiebudget (pab). Het experiment startte in 2008. 133 (volwassen) mensen in de regio's Halle-Vilvoorde en Antwerpen stad namen er aan deel. Bekijk hier een filmpje over het experimentmet pgb.

Minister Jo van Jo van Deurzen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft verklaard dat de discussie nu niet meer moet gaan over het al of niet hanteren van persoonsgebonden budgetten. "Dit principe past volledig in onze visie en mag als verworven beschouwd worden. De manier waarop we de conclusies vertalen naar concrete toewijzingen, dat is wat nu aan de orde is."

De invoering van het pgb in Vlaanderen levert volgens de minister 1270 extra plaatsen voor ambulante begeleiders op. Aandachtspunt is volgens het eindrapport nog wel de onderlinge afstemming van de financiële tussenpersonen.

In heel Europa wordt geëxperimenteerd met modellen van persoonsgebonden financiering. Bij het experiment bekeken de onderzoekers ook het pgb-beleid in Nederland, Duitsland en Zweden. Minister Vandeurzen: "We moeten ook weten wat het gebruik ervan betekent in tijden van zwakke economische groei en grote budgettaire beperkingen. Plus: we kunnen uiteraard veel leren van die andere landen."

Het volledige eindrapport is te downloaden op www.ministerjovandeurzen.be onder beleidsdocumenten.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!