Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vlaams meldpunt over bewindvoering

31 oktober 2018 Door de redactie Geen reacties

In België hebben meer dan 50 Vlaamse welzijnsorganisaties gezamenlijk het meldpunt bewindvoering in het leven geroepen. Dit online meldpunt is bedoeld ter bescherming van kwetsbare mensen die onder bewind staan. Voor Wallonië is een Franstalig meldpunt opgericht.


Bewindvoering is een zeer ingrijpende maatregel in het leven van een kwetsbare persoon die niet voor zichzelf kan opkomen. De uitvoering van de wet ligt in België bij zogeheten vrederechters, maar heeft ook betrekking op professionele en niet-familiaire bewindvoerders. Door middel van het meldpunt willen de zorgorganisaties verbeterpunten en tekortkomingen helder krijgen om zo de wet op de bewindvoering te optimaliseren.

Het meldpunt is nadrukkelijk niet bedoeld om tegen de inhoud van een genomen rechterlijke beslissing in te gaan. Het gaat echt om de wijze waarop de wet door de betrokken actoren wordt toegepast en uitgevoerd. Je moet dan denken aan:
-              Is er voldoende geluisterd naar de kwetsbare persoon?
-              Hoe is hij of zij ontvangen?
-              Hoe gaan ze met hem of haar om?
-              Zijn de gebruikelijke procedures gerespecteerd?
-              Is de kwetsbare persoon voldoende betrokken bij de beslissing?

Een melding gebeurt altijd online via www.meldpuntbewindvoering.be. Hierna ontvangt de melder een antwoordmail, waarin nadrukkelijk om toestemming gevraagd wordt de melding te delen met de korpschef van de vrederechters. Deze korpschef handelt het geheel af. Het Meldpunt fungeert dus als verzamel-en registratiepunt van tekorten en mankementen in de wet zelf en onderneemt verder geen actie met betrekking tot de tekortkoming.


Bekendheid
Om meer bekendheid aan het initiatief te geven, roepen de welzijnsorganisaties zorgprofessionals op om de informatie over het meldpunt te delen met elkaar. Ook dringen de initiatiefnemers aan op het aanstellen van een coördinator/contactpersoon per organisatie, die binnen het team als gangmaker en referentie-hulpverlener optreedt. Deze persoon onderhoudt dan de relatie met het meldpunt en activeert de werking ervan bij de collega’s.  |

Het meldpunt vind je op www.meldpuntbewindvoering.be. De namen van contactpersonen kunnen doorgegeven worden via bernadette.rutjes@inclusievlaanderen.be.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!