Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

VGN wil uitzonderingen overheveling begeleiding naar Wmo

14 juli 2011 Door de redactie Geen reacties

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (Vgn) heef in een brief aan het ministerie van Vws gevraagd een aantal groepen in de gehandicaptenzorg uit te sluiten van de overheveling van begeleiding naar de Wmo. De VGN maakt zich ernstig zorgen over onder meer mensen met een zintuiglijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en cilënten die intramurale zorg extramuraal willen afnemen, als de gemeente hen de zorg moet aanbieden.

"Zo is er bij sommige groepen sprake van een combinatie van een klein aantal cliënten en zeer specialistische begeleidingszorg die alleen zorgaanbieders met een erkende deskundigheid kunnen aanbieden. Een andere belangrijke groep zijn de cliënten met een intramurale zorgbehoefte, die ervoor kiezen om deze extramuraal te verzilveren", aldus de Vgn.

Begeleiding in de ZG-sector heeft daarnaast een heel specialistisch karakter, zo benadrukt de branchevereniging: "Alleen zorgaanbieders met een erkende deskundigheid kunnen deze specialistische begeleiding aanbieden. Het gaat hierbij om ongeveer 2.000 cliënten die - door het specialisme - een beroep doen op zorg bij vaak landelijk werkende organisaties. De combinatie van de specifieke expertise en het kleine aantal cliënten maakt het voor gemeenten onmogelijk om continuïteit van het aanbod te kunnen garanderen."

Ook cliënten met NAH noemt de Vgn als een groep die specialistische begeleiding nodig heeft: "De relatief kleine aantallen cliënten zorgen ervoor dat instellingen hun zorg bovenregionaal aanbieden. Het aantal cliënten met NAH is te klein en de expertise te specfiek voor gemeenten om een integraal aanbod op maat te kunnen blijven bieden. Hierdoor wordt een kwalitatief aanbod op maat te duur voor gemeenten."

De zorg voor cliënten met een indicatie voor verblijf blijft - zoals het nu ook al is - gefinancierd uit de AWBZ. De Vgn voorziet daarbij ook problemen voor cliënten met een verblijfsindicatie die ervoor kiezen om de zorg extramuraal te verzilveren: "Dit geldt bijvoorbeeld als ouders hun kind zo lang mogelijk thuis willen laten wonen. De VGN vindt dat deze cliënten principieel thuishoren in de AWBZ en dat de begeleiding voor deze cliënten met een intramurale aanspraak niet overgeheveld mag worden naar de Wmo."

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!