Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

VGN wil fundamentele herziening van Wet zorg en dwang

6 december 2023 Redactie Klik Geen reacties

Na evaluatie van de Wet zorg en dwang (Wzd) werd duidelijk dat er een aantal zaken moest veranderen. In afwachting van een wetswijziging zijn er nu bestuurlijke afspraken gemaakt die gedurende de overgangsperiode naar de wetswijziging gelden. Omdat deze afspraken niet leiden tot minder administratieve druk, heeft de VGN er niet mee ingestemd.

De minister stelt in een Kamerbrief dat de Wzd in de huidige vorm nog onvoldoende bijdraagt aan goede rechtsbescherming van cliënten. Er is te weinig ruimte voor maatwerk. Ook geeft zij aan dat het werken volgens het stappenplan Wzd als te rigide wordt ervaren door zorgprofessionals en men het gevoel krijgt te werken met afvinklijstjes. Zo wordt de bedoeling van het stappenplan (voldoen aan de eisen die de besluitvormingsprocedure van de Wzd stelt) naar de achtergrond gedreven.

Maatwerk mogelijk
Daarom is in de bestuurlijke afspraken gesteld dat meer maatwerk mogelijk wordt in de uitvoering van het stappenplan. Ook worden nieuwe afspraken toegevoegd die de rechtspositie van de cliënt versterken, onder meer met betrekking tot het zorgplan. Daarnaast is er verhoogde aandacht voor het openen van deuren, omdat in veel zorginstellingen nog vaak sprake is van gesloten deuren, die de vrijheid van cliënten beperken. En tot slot is er een bestuurlijke afspraak om de rol van de cliëntvertrouwenspersoon te versterken. Het document met een uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke afspraken staat online.

De voorgestelde bestuurlijke afspraken gaan de VGN niet ver genoeg. VGN-voorzitter Boris van der Ham heeft via een brief aan minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport laten weten dat het juist nu mogelijk is om een totaal andere koers te varen, omdat er toch gewerkt wordt aan herziening van de wet. Volgens de brancheorganisatie moet niet meer op detailniveau worden voorgeschreven hoe, op welk moment door wie wordt geëvalueerd. Want dat zorgt voor te veel administratieve handelingen, waardoor maatwerk voor cliënten minder goed mogelijk is.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!