Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

VGN en zorgaanbieders teleurgesteld over uitspraak rechter in kort geding inkoopbeleid

11 oktober 2023 Redactie Klik Geen reacties

De rechter heeft 6 oktober een uitspraak gedaan in het kort geding dat de VGN en 58 zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren. In het vonnis oordeelde de rechter dat de zorgkantoren hun landelijk inkoopbeleid (met betrekking tot de Wlz) 2024-2026 mogen handhaven, alleen Menzis moet op twee onderdelen aanpassingen doen.

De VGN en de 58 zorgorganisaties vinden de uitspraak teleurstellend, maar een sprankje hoop is er ook: het vonnis bevat namelijk aanknopingspunten om in gesprek te gaan met de zorgkantoren, meldt de VGN. Deze koepelorganisatie wijst er eveneens op dat ze via de politieke weg aandacht blijft vragen voor de financiële zorgen in de sector.

Reële tarieven
Het huidige meerjareninkoopkader voor de inkoop van langdurige zorg duurt tot 1 januari 2024. Er moet dus nieuw beleid komen. Het kort geding werd aangespannen nadat de zorgkantoren hun plannen hadden bekendgemaakt. De zorgorganisaties vinden dat de zorgkantoren geen reële tarieven zullen vergoeden, met financiële tekorten bij veel zorgaanbieders tot gevolg. En dat in een tijd waarin de branche al te kampen heeft met onder meer hoge personeelskosten door veel ziekteverzuim, personeelstekort en de inflatie.

Aanpassingen
Onder druk van het kort geding kwamen de zorgkantoren de zorgaanbieders op een aantal punten al wel tegemoet:

  • Een aanpassing van het richttarief met 0,3 procent
  • Het schrappen van de korting op grond van de meerjarencontractering voor het jaar 2024
  • Het verdwijnen van de korting op de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) bij enkele lage zorgprofielen.

Daarnaast heeft de rechter geoordeeld dat zorgaanbieders jaarlijks bezwaar kunnen maken tegen de berekende richttariefpercentages en de onderbouwing daarvan. Dit was een punt dat de zorgkantoren al hadden toegezegd, met uitzondering van Menzis. Dat zorgkantoor moet zich daar nu dus ook aan houden. Ook heeft de rechter geoordeeld dat Menzis voor een aantal lage zorgprofielen geen maximumaantal verblijfsdagen mag hanteren.

VGN-directeur Theo van Uum zegt in een reactie: “Wij zullen in ieder geval in gesprek blijven met de zorgkantoren, om tot een betere oplossing te komen. Het gehandicaptenzorgdebat sterkte ons in de overtuiging dat ook de Kamer ziet dat de sector nu al in zwaar weer verkeert.”

De VGN overweegt nog in hoger beroep te gaan.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!