Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

VGN: actualisatie modelovereenkomsten voor de zomer gereed

14 juni 2018 Door de redactie Geen reacties

Alle modelovereenkomsten die de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in de afgelopen jaren heeft gepubliceerd, worden momenteel geactualiseerd. Dit is noodzakelijk vanwege de gewijzigde privacywetgeving (AVG). Hierbij worden ook de bepalingen over het ondertekenen van ondersteuningsplannen in een specifieke geval verwijderd.

Volgens de VGN is het ondertekenen van een ondersteuningsplan geen wettelijke verplichting. Zorgkantoren eisen echter wel een handtekening wanneer het gaat om zorg via de leveringsvormen volledig pakket thuis (vpt) en modulair pakket thuis (mpt). Wanneer zorg echter wordt geleverd bij verblijf in de instelling, is een handtekening niet langer noodzakelijk. Dat wordt dus in de modelovereenkomsten aangepast.

In de sector Verpleging en Verzorging was er wel een verplichting tot het ondertekenen van het zorgplan en bij elke wijziging daarvan, maar die bepaling wordt uit de tweezijdige algemene voorwaarden verwijderd.
Dat maakte ActiZ onlangs bekend.

Het grote verschil met de Gehandicaptensector is dat die nog geen tweezijdige algemene voorwaarden kent. De VGN is daarover wel in gesprek met de Consumentenbond en Ieder(in). De VGN wil dat de verplichting van een handtekening niet wordt opgenomen in de te ontwikkelen tweezijdige algemene voorwaarden. De maatregel zorgt voor een vermindering van de administratieve lasten voor medewerkers en cliënten.

Welke modelovereenkomsten worden er precies gewijzigd?

Het gaat om de volgende drie:
• Zorg- en dienstverlening
Wlz + algemene voorwaarden
• Ondersteuning
Wmo + algemene voorwaarden
• Onderaannemingsovereenkomst
Wlz, Jeugdwet, Wmo en Zvw.   |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!