Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Verwaarlozing in Wsw

3 december 2007 Door de redactie Geen reacties
Politieke partij SP heeft een ontmoetingsplek opgericht voor mensen die zich betrokken voelen bij, en zorgen maken over de sociale werkvoorziening. Het Wsw-plein (www.wswplein.nl) biedt ruimte voor informatie en discussie. Tweede Kamerlid Paul Lempens zei bij de behandeling van een wetsvoorstel: “Sinds de verkiezingen heb ik veel sociale werkplaatsen bezocht en veel betrokkenen gesproken. Overal was het beeld hetzelfde: gehandicapte werknemers worden verwaarloosd. Ik krijg per e-mail tientallen berichten per week. Ik heb gesproken met bezorgde ouders en hulpverleners. Hetzelfde beeld: verwaarlozing van gehandicapte medewerkers.
Bijvoorbeeld: Nicolette is verstandelijk gehandicapt en werkt al negentien jaar in de Wsw. Haar baas zei laatst: ik weet niet wat ik met jou aan moet. Voor Nicolette heeft hij geen tijd meer, want hij moet de klanten van de gemeente aan het werk zetten en zijn productie halen. Voor mensen als Nicolette is de Wsw opgericht. Zij krijgt echter niet meer de aandacht die zij verdient. De mensen die dagelijks verantwoordelijk zijn voor de gehandicapte werknemers, de werkleiders, spreken ook van verwaarlozing en tekortschietende zorg. Gemeentelijke sociale diensten sturen zelfs drugsverslaafde werklozen en criminelen naar de sociale werkplaatsen. De werkleiders zijn daarvoor niet toegerust. De broodnodige rust in de ploegen wordt verstoord, ten koste van de echte doelgroep.
“De Wsw was een parel in de sociale zekerheid, maar deze parel is zijn glans verloren. Met deze wetswijziging wordt hij niet opgepoetst. Een betere Wsw betekent: ervoor zorgen dat de gemeenten en de werkplaatsen het sociale weer vooropstellen en dat zij mensen in staat stellen, het beste uit zichzelf halen. Met dit wetsvoorstel wordt niets in deze richting gedaan. De verantwoordelijkheid wordt – op zichzelf terecht – bij de gemeente neergelegd, maar dit leidt niet automatisch tot verbetering.
De Wsw is er om het beste uit de mensen te halen. Met geduld en aandacht en met vallen en opstaan komt iemand verder, ondanks zijn handicap. Dit behoort voorop te staan. Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing, dat is de maatstaf; niet buiten werken bij een particuliere baas. En als iemand toch naar het vrije bedrijf lijkt te kunnen overstappen, dan moet de begeleiding goed zijn. Dat is nu niet zo: vier van de vijf werknemers die bij een particulier bedrijf aan de slag gaan, mislukken daar. De Inspectie bevestigt dit, er is te weinig aandacht voor goede begeleiding.
Gehandicapten op aangepaste wijze bij een gewone werkgever laten werken is goed, maar dan moeten er wel banen zijn. Een werkleider zei tegen mij: ‘Wij kunnen mensen ontwikkelen wat wij willen, maar er moeten wel werkgevers zijn die hen accepteren.’ Helaas neemt zelfs in tijden waarin het economisch goed gaat, het aantal werkgevers met gehandicapten in dienst af.”

De SP is tegen invoering van een persoonsgebonden budget in de sociale werkvoorziening. Lempens: “Dat gaat ten koste van de mensen die de meeste aandacht nodig hebben, zorgt voor bureaucratie en voor het uitleveren van gehandicapten aan de commerciële reïntegratie. Iemand die regulier wil werken, kan gewoon naar de gemeente stappen en begeleiding krijgen, ook zonder een Pgb.”
De SP ziet de toekomst somber in: “De Wsw-instroom wordt steeds moeilijker. Er komen meer mensen met psychische problemen en meervoudige handicaps. De wachtlijsten groeien, mensen moeten veel te lang wachten, de uitstroom is moeilijk en veel mensen komen weer terug. Het werkt niet. De opgeklopte discussie van binnen naar buiten heeft veel onrust en onzekerheid gebracht.”

Staatssecretaris Aboutaleb wees veel kritiek van de hand. De instroom wordt volgens hem veiliggesteld door de extra 25 miljoen euro die het kabinet inzet. “Dat leidt tot 1.000 meer Wsw-plaatsen.”
Er komt een bonussysteem voor begeleid werken. Gemeenten krijgen maximaal 3.000 euro voor iedere gerealiseerde begeleid-werken-plek. Iemand die wordt gedetacheerd of die begeleid gaat werken, behoudt zijn Wsw-indicatie, heeft de bewindsman aan de Kamer beloofd.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!