Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vervolgonderzoek naar gezond ouder worden met een verstandelijke beperking

3 april 2018 Door de redactie Geen reacties

Zorginstellingen Abrona, Amarant Groep en Ipse de Bruggen en het Erasmus MC Rotterdam hebben bekendgemaakt dat hun inmiddels tien jaar durende wetenschappelijk onderzoek Gezond Ouder worden met een verstandelijke beperking (GOUD) een vervolg krijgt met verder onderzoek in de praktijk.

Onderzoeksproject GOUD is Gezond Ouder worden met een verstandelijke beperking: een inmiddels tien jaar durende studie naar de gezondheid van ouder wordende cliënten van zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek vindt plaats vanuit de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten (GVG) aan het Erasmus MC. Deze leerstoel valt onder de afdeling Huisartsgeneeskunde. Inmiddels zijn acht onderzoekers in Rotterdam gepromoveerd op onderdelen van GOUD.

GOUD blijkt een inspirerend voorbeeld van samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Het algemene doel is om kennis te verkrijgen over de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking en daarmee de gezondheid te verbeteren. En dat heeft al heel veel opgeleverd. Er zijn duidelijke aanknopingspunten geformuleerd die de zorg hebben verbeterd en de gezondheid en het welbevinden van cliënten hebben verhoogd.

De eerste GOUD-studie (een grootschalig onderzoek onder 1050 ouderen vanaf 2008) wees uit dat ouderen met een verstandelijke beperking veel gezondheidsproblemen hebben, die zich al op een jongere leeftijd voordoen dan in de algemene populatie, en die bijzondere oorzaken hebben (gerelateerd aan de verstandelijke beperking). GOUD 2 en 3 richten zich op deze bijzondere oorzaken en onderzoeken aanknopingspunten om de gezondheid op oudere leeftijd te verbeteren. Daarom worden in het vervolg van de GOUD-studie mensen vanaf 18 jaar onderzocht.

Ook GOUD 3 voert weer gestructureerd wetenschappelijk onderzoek uit onder de cliënten van de betrokken zorginstellingen.
De onderzoekers benadrukken dat het belangrijk is om de studieresultaten daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Dit leidt ter verbetering van de zorgkwaliteit in het algemeen, zeggen ze, en bevordert de gezondheid van cliënten en de deskundigheid van het zorgpersoneel.  |

Informatie over Gezond ouder worden (GOUD) en de overige onderzoeken is te vinden op
www.onbeperktgezond.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!