Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Verstandelijke beperking eerder herkennen in daklozenopvang

2 februari 2012 Door de redactie Geen reacties

(On)beperkte opvang is een nieuw project van Mee Nederland en de Federatie opvang om in de maatschappelijke opvang mensen met licht verstandelijke beperkingen eerder te herkennen en hun vervolgens passende ondersteuning te bieden. Doel is dat ze weer kunnen meedoen in de samenleving of doorstromen naar bijvoorbeeld een woonvoorziening.

De maatschappelijke opvang biedt tijdelijk verblijf aan daklozen, gekoppeld aan zorg en begeleiding. In 2007 deden ruim 56.000 mensen een beroep op de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Een eerste inschatting is dat 25-30% hiervan (14.000-16.800 cliënten) een (lichte) verstandelijke beperking heeft. Exacte cijfers ontbreken, omdat bij veel mensen in de opvang de beperking nooit is vastgesteld.

Vaak is bij mensen die bij de maatschappelijke opvang terecht komen sprake van een combinatie van problemen. Veel cliënten zijn zich er niet van bewust dat ze hulp nodig hebben, of ze mijden contacten met reguliere hulpverlening vanwege negatieve ervaringen. Mogelijk speelt een (niet-onderkende) licht verstandelijke beperking daarbij een rol.

Expertise
Met het samenwerkingsproject wordt de expertise en ervaring van beide organisaties gebundeld. Een lichte verstandelijke beperking stelt specifieke eisen aan de bejegening, de opvang en ondersteuning. Bovendien vraagt het herkennen, diagnosticeren en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking om specifieke instrumenten en methodieken. Mee Nederland en de Federatie Opvang werken in vijf pilotregio's samen om een goed model te ontwikkelen, en zo mogelijk instrumenten en methodieken aan te passen en te verbeteren. Per pilot wordt uitgegaan van 20 cliënten met een licht verstandelijke beperking, aan wie een gezamenlijk begeleidingstraject wordt geboden.

Lees meer op de site van Mee Nederland

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!