Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Verstandelijk gehandicapten ontmoeten minder vaak vrienden

10 februari 2012 Door de redactie Geen reacties

Negen van de tien mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking wonen in een woonwijk en hebben dagbesteding en negen van de tien mensen voelen zich veilig in de buurt waar zij wonen, al zijn er verbeterpunten te noemen. Toch vraagt hun participatie aandacht.

Het aantal mensen met een verstandelijke beperking dat regelmatig vrienden ontmoet is bijvoorbeeld een stuk lager (30%) dan het aantal mensen met een lichamelijke beperking (83%) of in de algemene bevolking (90%). De cijfers komen uit nieuw onderzoek van het Nivel over participatie van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, en van ouderen. De mate waarin verstandelijk gehandicapte mensen participeren hangt samen met leeftijd en ernst van de beperking; mensen beneden de 40 jaar en mensen met een lichte beperking participeren relatief meer. Zo hebben meer mensen beneden de 40 jaar contact met vrienden. Zij doen ook vaker activiteiten zonder andere mensen met een verstandelijke beperking (met familie of alleen). Mensen met een lichte beperking hebben vaker (on)betaald werk. Zij wonen ook vaker dan mensen met een matige beperking zonder andere mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van de mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking zou (meer) willen participeren; zij zouden vaker ergens naar toe willen gaan (26%), werk willen doen zoals in een winkel of schoonmaakbedrijf (23% van de mensen die nu niet werken) of meer sociaal contact willen hebben (17%).

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak ondersteuning nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Ruim drie kwart van de mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking krijgt (soms tot altijd) hulp van partner of familie en van begeleiding als ze ergens naar toe gaan, één op de vijf krijgt hulp van een vrijwilliger of bezoekvriend(in). Een kwart van de mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking heeft geen ondersteuning nodig als ze ergens naar toe gaan.

Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen Rapportage participatiemonitor 2011. Uitgave van onderzoeksinstituut Nivel. De cijfers zijn voor mensen met een verstandelijke beperking vertaald in de brochure Samenleven, meedoen met een verstandelijke beperking.

Beide uitgaven zijn te downloaden op de site van het Nivel. www.nivel.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!