Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

‘Verschillende factoren leidden tot incidenten bij De Zijlen’

27 december 2018 Door de redactie Geen reacties

Uit onderzoek naar de kwaliteit van de zorg bij locatie Sintmapark van zorgorganisatie De Zijlen in Tolbert blijkt dat verschillende factoren bij hebben gedragen aan de incidenten in de zorg voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Inmiddels zijn er al diverse verbeteringen in gang gezet om de zorg te verbeteren.

Begin november stelde de raad van bestuur van De Zijlen naar aanleiding van meerdere incidenten en zorgen van medewerkers en verwanten een onderzoek instelden om de situatie te verbeteren. Een onafhankelijke onderzoeker hield daarbij interviews met diverse betrokkenen.

Uitkomsten onderzoek
Op 10 december zijn de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van zorg op drie locaties van De Zijlen in Tolbert gepresenteerd. De resultaten zijn in twee bijeenkomsten gepresenteerd aan de betrokken medewerkers en aan de verwanten van de cliënten van de betreffende locaties.

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige situatie het resultaat is van een reeks factoren:

  • oplopend ziekteverzuim bij medewerkers,
  • invoering van een nieuwe begeleidingsmethodiek voor de cliënten,
  • onvoldoende samenwerking met de verwanten,
  • wisselingen in de aansturing van het management, in de samenstelling van de teams en de cliëntbezetting.


Dit betekent dat er niet een eenduidige oorzaak is aan te wijzen, maar dat deze factoren samen hebben geleid tot de ontstane situatie.


Maatregelen
De afgelopen maanden zijn verschillende acties ondernomen die volgens de raad van bestuur inmiddels tot verbetering hebben geleid. De incidenten vonden plaats bij een verouderd wooncomplex. Eind november vond de verhuizing naar de nieuwe locatie aan de Tolbertervaart plaats.

Daarnaast is de communicatie met verwanten en medewerkers volgens de zorgorganisatie verbeterd: er zijn en worden met grotere regelmaat gesprekken gevoerd. Ook is een medezeggenschapsraad met verwanten ingesteld voor de nieuwe locatie.

Wat betreft de zorg zelf wordt binnen de nieuwe locatie nu gewerkt met vaste teams. Verder is de leiding versterkt met de aanstelling van een manager Moeilijk Verstaanbaar Gedrag. Deze gaat zich richten op de continuïteit van de zorg en dienstverlening bij de nieuwe locatie aan de Tolbertervaart.


Vertrouwen
Samen met de teams en verwanten wil De Zijlen op de ingeslagen weg door gaan. De onderzoeksresultaten zijn hierin volgens hen ondersteunend. De raad van bestuur constateert ook dat de reeds ingezette maatregelen inmiddels hun vruchten afwerpen en heeft er vertrouwen in dat met deze maatregelen een verbetering van zorg is ingezet.

Er is waardering uitgesproken naar de medewerkers vanwege hun inzet en naar de verwanten van de cliënten, vanwege hun grote betrokkenheid. De Zijlen heeft verklaard systematisch te willen blijven werken aan een versterking van de kwaliteit van zorg, goede ondersteuning van medewerkers en tevreden cliënten en hun verwanten.  |


Lees ook:

 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!