Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Verscherpt toezicht Shelomi

1 april 2010 Door de redactie Geen reacties

‘De kwaliteit van zorg blijft ruim onder de maat,’ concludeert de Inspectie voor de gezondheidszorg over huize Shelomi, een christelijke zorgboerderij in Nieuw Buinen (bij Stadskanaal). De voorziening is daarom onder verscherpt toezicht gesteld, na een onverwacht inspectiebezoek.

Shelomi biedt zorg aan mensen met autisme en mensen met een verstandelijke beperking. Er wonen vier cliënten, en vijf mensen krijgen dagbesteding of ambulante begeleiding. De instelling is aangesloten bij de stichting Verenigde zorgboeren. De Inspectie constateerde er in 2008 voor het eerst tekortkomingen, en er is nog veel te weinig veranderd:

  • Cliënten hebben geen zicht op hun ondersteuningsplan.
  • In 2009 zijn geen nieuwe ondersteuningsplannen opgesteld en hebben geen evaluaties plaatsgevonden.
  • Er is geen structureel overleg met de vertegenwoordigers van cliënten.
  • Er wordt niet gewerkt met heldere doelen waarop gerapporteerd en geëvalueerd wordt.
  • De deskundigheid van personeel is ver onder de maat. ‘Het merendeel van de medewerkers heeft te weinig specifieke kennis over de doelgroep en het omgaan met problematisch gedrag.’ Er is een beperkt scholingsaanbod.
  • Veel werk wordt gedaan door vrijwilligers.
  • Er is al langere tijd geen orthopedagoog.
  • Er is een verouderd protocol medicatiebeheer, en scholing op het gebied van uitzetten en toedienen vindt niet plaats.
  • De instelling is niet op de hoogte van de mogelijkheden die het Centrum voor consultatie en expertise (Cce) biedt bij de begeleiding van cliënten met gedragsproblemen.
  • De kans bestaat dat incidenten en fouten zich blijven herhalen, omdat ze niet gemeld worden en niet geanalyseerd.

Shelomi moet voor 15 april een plan van aanpak indienen bij de Inspectie. Na een volgend bezoek in juni beslist die of het verscherpt toezicht gehandhaafd moet blijven. De Inspectie vindt het noodzakelijk dat de zorgboerderij binnen drie maanden gaat samenwerken met een andere instelling.

Het volledige rapport is te vinden op www.igz.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren