Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vernieuwde vragenlijst over kwaliteit van bestaan

6 april 2021 Door de redactie Geen reacties

Voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen is het soms moeilijk om aan te geven hoe ze de kwaliteit van hun leven ervaren. Om dit toch te kunnen achterhalen heeft Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een handige vragenlijst ontwikkeld. Deze is onlangs geheel vernieuwd.

De vragenlijst is een hulpmiddel voor zorgprofessionals om samen met de betrokkenen rond een persoon met ernstige meervoudige beperkingen het gesprek aan te gaan. Ieder vult de lijst vanuit zijn persoonlijke beleving in en daarna volgt een gezamenlijk gesprek over wat er ingevuld is.

Dit maakt het makkelijker om signalen van iemand met ernstige meervoudige beperkingen te interpreteren, zodat de kwaliteit van bestaan verbeterd kan worden. Die signalen geven immers aan hoe iemand zich voelt, zowel fysiek als mentaal.

De vragenlijst gaat in op het

  • lichamelijk,
  • emotioneel en
  • sociaal welbevinden
  • en de ontwikkeling en
  • ontplooiing van de cliënt.


Daarnaast geven de mensen die de vragenlijst invullen ook aan of ze zelf voldoende deskundigheid, kennis en vaardigheden hebben om de cliënt te ondersteunen. Ook de context van de zorg en ondersteuning komt voorbij, zoals: welke invloed heeft de groepssamenstelling dagbesteding op de kwaliteit van bestaan van de cliënt?

Behalve voor mensen met een EMB is de vragenlijst ook prima te gebruiken voor andere groepen die niet verbaal (meer) kunnen aangeven hoe ze de kwaliteit van hun bestaan ervaren. Denk aan mensen met dementie of niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Verschillende perspectieven
In een blog geeft coördinator CCE Gytha Tijhaar aan dat het belangrijk is dat de vragenlijst door verschillende mensen rond een cliënt wordt ingevuld, zowel door zorgprofessionals als andere betrokkenen, familie bijvoorbeeld. Want eenzelfde onderwerp – in dit geval de dagelijkse wandeling met de cliënt – kan totaal verschillende inzichten opleveren.

Wandelen
Een begeleider had het idee dat de cliënt echt niet dagelijks naar buiten hoefde; die signalen ving hij op als hij met de cliënt wandelde. Een mantelzorger gaf vervolgens aan dat in zijn beleving de cliënt juist wel twee keer per dag naar buiten zou willen. Waarom zou hij anders zo ontzettend relaxed zijn als ze op pad gingen?

Hier bleek het uit te maken wie er met de cliënt wandelt: de begeleider stapte drie kwartier stevig door, terwijl de mantelzorger in dezelfde tijd vaak niet verder dan 200 meter kwam in het park.  Samen met de cliënt stond hij uitgebreid stil bij alles wat ze zagen en hoorden, iets waarbij de cliënt ontspannen in de stoel zit, alert is en dat ook binnen nog enige tijd blijft. Tijdens het overleg werd besloten: dit signaal pikken we op als ‘fijn’ en daar bouwen we op voort.

De vragenlijst inclusief handleiding en een praatposter over de kwaliteit van bestaan zijn te downloaden vanaf de CCE-website. Daar is ook een korte animatie te vinden met uitleg over de mogelijkheden van het hulpmiddel.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!