Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Verhuizingen Sherpa

1 oktober 2009 Door de redactie Geen reacties
Staatssecretaris Bussemaker van VWS is tevreden over het huisvestingsplan van zorginstelling Sherpa in Baarn. SP-Kamerlid Leijten heeft haar daarover vragen gesteld. Zij vindt bijvoorbeeld dat het structuurplan van toenmalig Eemeroord ‘volstrekt oncontroleerbaar’ is, en niet als ‘geobjectiveerd woonwensenonderzoek’ kan worden beschouwd, zoals de wet vereist. De bewindsvrouw antwoordt: ‘Ik deel uw mening niet. Sherpa heeft in 1998, voor de invoering van het verplichte (2006) woonwensenonderzoek, via het structuurplan Eemeroord onderzoek gedaan naar de woonwensen van zijn cliënten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertaald naar het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP). ’
De instelling objectiveert haar LTHP voortdurend door cliënten in staat te stellen met Persoonlijke Ondersteuningsplannen (Pop) en het loket Woonwensenonderzoek de (veranderende) woonwens inzichtelijk te maken. Sherpa faciliteert de cliënt daarbij met professionele ondersteuning. Door deze werkwijze is de instelling in staat tot een geobjectiveerde woonwens van haar cliënten te komen.’

Een andere vraag van Leijten luidt: ‘Kent u het onderzoek Verhuizen doe je niet zomaar (mei 2009), waaruit blijkt dat tweederde van de verwanten van Sherpa vindt dat ze niet hebben kunnen kiezen over de verhuizing van hun familielid, en dat driekwart aangeeft dat er niet gekozen kan worden waarheen wordt verhuisd?’ Bussemaker: ‘Ik heb u dat rapport toegezonden. Ik ben blij dat de instelling zelf het initiatief heeft genomen om haar huisvestingsbesluiten te laten toetsen op kwaliteit door een onafhankelijke deskundige. Het beeld dat uit deze rapportage naar voren komt is dat de cliënt en zijn verwant in het algemeen zeer tevreden zijn over de nieuwe (huisvesting)situatie. De bouwplannen die de instelling op mijn aanwijzing moest invullen, vloeien voor een belangrijk deel voort uit de noodzaak de huisvesting snel op orde te brengen; het ging hier om rood/oranje scorende plaatsen(in een onderzoek van de Inspectie), die qua kwaliteit onvoldoende waren. Goed verklaarbaar is dat Sherpa in zo’n situatie, rekening houdend met de algemene woonwens van de te verhuizen cliënten, nadrukkelijker heeft ingezet op snelheid.'

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!