Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Verbeterproject alcohol- en drugsgebruik gehandicaptenzorg

14 december 2011 Door de redactie Geen reacties

Op 14 februari vindt op het Trimbos-instituut een informatiebijeenkomst plaats over de start van een verbeterproject ‘omgaan met alcohol- en drugsgebruik in de gehandicaptenzorg.’

Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen van alcohol en drugs. In toenemende mate krijgt de gehandicaptenzorg hiermee te maken. De afgelopen vijf jaar groeide de kennis over de doelgroep en over methoden voor preventie, begeleiding en behandeling bij problematisch middelengebruik. Deze kennis en methoden worden echter niet altijd toegepast in de praktijk.

Het Trimbos-instituut gaat in samenwerking zorg- en onderwijsorganisaties een verbeterproject uitvoeren.  Dit project maakt deel uit van het Verbeterprogramma Gehandicaptenzorg.  Doel van het project is organisaties in de gehandicaptenzorg te helpen met het ontwikkelen van beleid en aanbod voor preventie, begeleiding en behandeling op het gebied van alcohol- en drugsgebruik voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking. Informatie over de bijeenkomst op 14 februari is te vinden op www.trimbos.nl.

Meer middelengebruik in jeugdzorg
Uit recent onderzoek van het Trimbosinstituut blijkt dat het drank- en drugsgebruik in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs aanzienlijk hoger is dan gemiddeld. Zo heeft 33 procent van de onderzochte 12- en 13-jarigen in de jeugdzorg al eens geblowd. In het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen is dat 20 procent. Ter vergelijking: in het regulier onderwijs geldt dat voor slechts 4 procent. Ook rookt bijna een kwart van deze leeftijdsgroep in de jeugdzorg dagelijks sigaretten. Buiten de jeugdzorg geldt dat voor maar zo’n 1 procent van de 12- en 13-jarigen.

Lees meer over het onderzoek op www.trimbos.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!