Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

‘Verbeteringen gehandicaptenzorg ontbreken in kabinetsplannen’

18 september 2019 Door de redactie Geen reacties

Komend jaar is er 88 miljard euro beschikbaar voor de zorg, ruim 3 miljard meer dan het jaar ervoor. Die extra investeringen in de Miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd, gaan naar de zorg voor jeugd en ouderen in verpleeghuizen. Ook wordt er extra geld uitgetrokken om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken. Toch ontbreken er specifieke plannen om de personeelskrapte en de administratieve lasten in de gehandicaptenzorg aan te pakken, zo constateert de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Extra geld voor zorg
Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend dat in vergelijking met de begroting van Prinsjesdag 2018 er ruim 3 miljard euro meer beschikbaar is voor zorg dan in het jaar ervoor. In totaal gaat het in 2020 om 88 miljard.

Het kabinet maakt 1,9 miljard vrij voor de stijging van de lonen en prijzen, waarvan ruim 500 miljoen naar de ziekenhuizen gaat. Daarnaast is er 300 miljoen euro extra beschikbaar in 2020 voor investeringen in de jeugdzorg en 500 miljoen meer voor de kwaliteit van zorg voor ouderen in verpleeghuizen.Bovenop de eerder beschikbaar gestelde 370 miljoen voor het aantrekken en opleiden van personeel komt 50 miljoen euro extra die ook wordt ingezet voor het behoud van de zorgprofessionals.

Extra zorgkosten
De stijgende uitgaven zorgen voor een mogelijke groei van de zorgpremie met ongeveer 3 euro per maand. Om de kosten beperkt te houden heeft het kabinet besloten de zorgtoeslag te verhogen. Daarnaast geldt vanaf 2020 het Wmo-abonnementstarief van 19 euro per maand voor meer Wmo-voorzieningen, zoals een maaltijdservice of boodschappendienst.

Een bezoek aan de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) gaat voor een deel van de mensen met een verstandelijke beperking extra geld kosten, zo schrijft belangenvereniging Ieder(in). De zorg van deze arts valt vanaf 1 januari namelijk onder de basisverzekering voor mensen die niet onder de Wet langdurige zorg vallen. Mensen betalen hieraan zelf mee via het verplichte eigen risico.

Dure tijdelijke krachten
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) mist in de plannen van Prinsjesdag ‘actiebereidheid’ om de administratieve lasten te verminderen en meer mogelijkheden om te investeren in zorgmedewerkers.

“Ondanks de beloften van Minister De Jonge neemt de administratieve lastendruk per saldo toe. Net als in de hele zorgsector is er ook in de gehandicaptenzorg bovendien regelmatig een gebrek aan personeel en staan budgetten onder druk,” zo schrijft de VGN in een persbericht.

De financiële positie van de gehandicaptenzorginstellingen wordt volgens de branchevereniging uitgehold door snel stijgende personeelskosten, vooral van personeel dat niet in loondienst is. “Steeds vaker zijn instellingen gedwongen ZZP’ers en andere tijdelijke krachten in te huren, omdat vast personeel moeilijker te vinden is. Dit is zowel een bedreiging voor de continuïteit van zorg als voor een financieel gezonde bedrijfsvoering. Ook de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans zorgt in 2020 voor tientallen miljoenen aan meerkosten zonder compensatie,” aldus de VGN.

Drie actiepunten
De VGN wil dat de volgende punten met spoed moeten worden opgelost:

  1. Investeer in de zorgmedewerkers met extra uren voor deskundigheidsbevordering, vooral voor zorgverleners die zich bezighouden met de meest complexe doelgroepen.
  2. Kom met een echte aanpak tegen te veel administratieve taken voor de professionals. Zo levert de Wet Zorg en Dwang ook 90 miljoen euro extra kosten voor administratieve lasten op.
  3. Grijp in op de inkoopgekte in de jeugdzorg en de Wmo en de wirwar aan administraties bij gemeenten.

Lees meer op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag over de kabinetsplannen van Prinsjesdag en lees de reactie van de VGN in een persbericht. Ook heeft de VGN nog een uitgebreider overzicht gemaakt van de belangrijkste maatregelen voor de gehandicaptenzorg in 2020.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!