Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Veel zieken door stress op het werk

31 december 2013 Door de redactie Geen reacties

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten die samenhangen met stress op het werk. Daarmee is psychosociale arbeidsbelasting de meest voorkomende beroepsziekte in ons land, en daaraan moet dringend iets worden gedaan, schrijft minister Asscher van sociale zaken aan de Tweede kamer. De hoge risico-sectoren Zorg en Onderwijs krijgen voorrang bij de aanpak.

Psychosociale klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel bedrijven en organisaties is het onderwerp nog onvoldoende bespreekbaar. Dat schrijft minister Asscher van Sociale zaken en werkgelegenheid in een brief aan de Tweede kamer waarin hij een plan voor de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting aankondigt.

Voorkomen van uitval
Vanaf april 2014 gaat minister Asscher, samen met werkgevers en werknemers, vier jaar lang extra aandacht besteden aan het voorkomen van uitval door psychische klachten. Zo wil de minister een maatschappelijke dialoog over het onderwerp op gang brengen en werkgevers en werknemers ondersteunen bij hun aanpak. Ook de Inspectie Sociale zaken en werkgelegenheid gaat bij controles extra aandacht besteden aan de psychische belasting van werknemers. Voor de aanpak, die tot 2018 loopt, trekt Asscher in 2014 bijna 1 miljoen euro uit.

Hoge werkdruk
De eerste twee jaar wil de overheid vooral aandacht besteden aan het tegengaan van werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. Dit zijn de grootste risico's; in bijvoorbeeld het onderwijs en bij financiële instellingen wordt de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door hoge werkdruk. In het derde en vierde jaar van de aanpak staat het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer centraal. De aanpak richt zich daarnaast op een aantal doelgroepen met een hoger risico op uitval, bijvoorbeeld flexwerkers en mantelzorgers.

Pesten
In 2012 gaven 2,1 miljoen werknemers aan regelmatig onder hoge tijdsdruk te moeten werken, ook ervaart 40 procent van alle werknemers in Nederland werkdruk. In ons land hebben 1,1 miljoen werknemers te maken (gehad) met ongewenst gedrag van collega's en worden 100.000 werknemers systematisch gepest.

Tijdig aankaarten
Belangrijk bij de aanpak van tijdens het werk veroorzaakte psychische klachten is een bedrijfscultuur waarin medewerkers tijdig aankaarten dat ze een te hoge werkdruk of werkstress ervaren. Ook moeten leidinggevenden de kennis en geld hebben om er iets aan te doen. Minister Asscher wil bijeenkomsten organiseren voor werkgevers en werknemers waarbij goede voorbeelden als rolmodel worden gebruikt. Verder ziet hij afspraken over de aanpak van werkdruk graag in de cao's vastgelegd.

Lees het plan van aanpak op de site van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!