Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Veel verstandelijk gehandicapten melden seksueel misbruik

15 november 2011 Door de redactie Geen reacties

Zes  van de tien vrouwen met een verstandelijke beperking heeft ooit seksueel geweld meegemaakt, variërend van op een kwetsende manier aangeraakt worden tot verkrachting. Van de verstandelijk gehandicapte mannen is één op de vier seksueel misbruikt. De cijfers komen uit het nieuwe onderzoek Beperkt weerbaar.

De aantallen zijn gebaseerd op wat de mensen zelf hebben verteld. Ouders,  andere familieleden, en professionals melden aanzienlijk lagere percentages, maar zij zijn vaak niet op de hoogte van het misbruik.

Over seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking bestaat nog veel onduidelijkheid, omdat eerder onderzoek zeer divers is in methode, definities en onderzoeksgroepen . In het boek Beperkt weerbaar wordt verslag gedaan van een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Vws is uitgevoerd naar seksueel geweld bij mensen met een beperking.

Diepte-interviews
Voor het hoofdonderzoek zijn mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking bevraagd over hun ervaringen. Mensen met een verstandelijke beperking zijn geïnterviewd aan de hand van een gestructureerde interviewlijst. Daarnaast hebben ook verwanten en professionals vragenlijsten ingevuld Tenslotte zijn met tien mensen met een verstandelijke beperking die seksueel-geweldervaringen hadden, diepte-interviews gehouden. De misbruikcijfers voor mensen met een verstandelijke beperking liggen aanzienlijk hoger dan de ook al hoge cijfers voor mensen met lichamelijke of zintuigelijke beperkingen.

Daders
De plegers zijn meestal mannen, en meestal bekenden van het slachtoffer. Een minderheid van de plegers betreft professionals in de zorg. De meerderheid van de mensen die een vorm van seksueel geweld hebben meegemaakt ondervinden daar op korte of lange termijn klachten van, met name de vrouwen. De meeste slachtoffers praten over wat ze hebben meegemaakt, hoewel mensen met een verstandelijke beperking daar soms lang mee wachten.

Preventie
Voor preventie en aanpak van seksueel geweld adviseren de onderzoekers om (op jonge leeftijd) voorlichting te geven, en het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van cliënten te vergroten. Professionals en ouders moeten alert te zijn, in staat te zijn signalen te herkennen en adequaat in te grijpen. Daarnaast vraagt preventie om duidelijk beleid in instellingen.

Beperkt weerbaar is gratis te downloaden of te bestellen (24,95 euro) op de site van de rugersnisssogroep.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!