Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Veel verschillen tussen vrijwilligerscoördinatoren

5 december 2011 Door de redactie Geen reacties

Coördinatoren vrijwilligerswerk in de zorg- en gehandicaptensector staan minder onder druk. Ze hebben nog wel veel taken waar ze nauwelijks aan toekomen, zoals het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid. Ook het opzetten van projecten met externe partijen als scholen, overheden, welzijnsorganisaties en bedrijven kost veel tijd.

De uren die coördinatoren tot hun beschikking hebben, wisselen sterk, evenals hun functieniveau. Dit blijkt uit het rapport ‘Binden vanuit de basis. Onderzoek naar coördinatie van het vrijwilligerswerk en inspraak van vrijwilligers in zorgorganisaties’ van Vilans en Movisie. “Het vrijwilligerswerk in de zorg heeft te maken met allerlei beleidswijzigingen en bezuinigingen. Er was veel onrust. Vandaar dit onderzoek,” aldus Jolanda Elferink, onderzoeker bij Movisie. “Gelukkig lijkt de onzekerheid af te nemen: 2/3 van de coördinatoren is tevreden over de invulling van de functie. Wellicht neemt de tevredenheid toe, doordat coördinatoren hulp krijgen. Inmiddels werkt 62% van de organisaties met contactpersonen, die vrijwilligers op de werkvloer begeleiden. Betere samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers zorgt voor betere zorg en meer tevredenheid.”

Verschillen
Uit het onderzoek wordt duidelijk dat coördinatoren weinig toekomen aan beleid. Zij zijn vooral bezig om vrijwilligers te vinden en te binden aan de organisatie, en om aan de vele vragen van cliënten te voldoen. Coördinatoren vervullen een rol als begeleider, adviseur, vertrouwenspersoon en aanjager. De verschillen onderling zijn groot: elke instelling vult het anders in. Slechts 12% van de instellingen heeft een vrijwilligersraad.

Zie ook www.zorgbetermetvrijwilligers.nl. Het rapport Binden vanuit de basis is te downloaden op www.vilans.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!