Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Veel leraren hebben grote problemen met passend onderwijs

8 september 2015 Ronny Vink Geen reacties

Een jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs staan de meeste leraren in het basis- en voortgezet onderwijs negatief tegenover passend onderwijs (54% van de leerkrachten in het basisonderwijs en 60% van de docenten in het voortgezet onderwijs). Schooldirecties en interne begeleiders/zorgcoördinatoren zijn vaker positief dan negatief over passend onderwijs, maar leraren lopen tegen tal van problemen aan.

Zoals:

 • Slechte voorbereiding op de invoering van passend onderwijs
 • Hogere werkdruk
 • Te weinig tijd om voldoende aandacht te kunnen geven aan ‘gewone’ leerlingen én leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning

Kritisch
In juni 2015 ondervroeg onderzoeksbureau Duo Onderwijsonderzoek 1.668 leraren in het reguliere (basis- en voortgezet) onderwijs en in het speciaal onderwijs.

De Wet passend onderwijs kwam op 1 augustus 2014 in de plaats van de leerlinggebonden financiering, oftewel het ‘rugzakje.’ Een jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs zijn met name leraren uitermate kritisch tegenover passend onderwijs.

De wet levert hun veel problemen op:

 • 70% van de leerkrachten (basis – en voorgezet onderwijs) vindt dat passend onderwijs ten koste gaat van de aandacht voor de ‘gewone’ leerlingen.
 • 84% van de leerkrachten in het basisonderwijs en 47% van de docenten in het voortgezet onderwijs heeft te weinig tijd om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, goed te helpen.
 • 76% van de leerkrachten op basisscholen en 42% van de docenten in het voortgezet onderwijs kan minder aandacht besteden aan ‘gewone’ leerlingen, omdat er veel tijd gaat naar de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Onvoldoende scholing

 • 66% - 68% van leerkrachten vindt dat ze van tevoren onvoldoende scholing hebben gehad op het gebied van passend onderwijs.
 • 75% (basisonderwijs) en 62%(voortgezet onderwijs) van de leraren ervaart een hogere werkdruk door passend onderwijs.
 • 75% van de leerkrachten (basis) en 68% van de docenten (voortgezet) vindt passend onderwijs geen goede oplossing voor leerlingen met gedragsproblemen.
 • 81% (basis)en 91% (voorgezet) van de leerkrachten heeft ‘zorgleerlingen’ in de klas die het ondanks de extra aandacht toch moeilijk hebben in het reguliere onderwijs.
 • 66% - 68% van de leerkrachten verwacht dat veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, het alsnog niet redden in het reguliere onderwijs.

Lees het onderzoek op de site van Duo Onderwijsonderzoek.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!