Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Veel Kamervragen over Awbz-Wmo

10 april 2012 Door de redactie Geen reacties

Kostenbesparend, minder bureaucratie, maatwerk voor cliënten en minder irritatie bij medewerkers. Dat zijn volgens staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) de voordelen van de overheveling van extramurale begeleiding naar gemeenten. Maar de woordvoerders van de politieke partijen hadden er vorige week in de Tweede kamer de nodige vragen over. Vallen speciale groepen zorgbehoevenden nu niet buiten de boot?

Momenteel krijgen 180.000 mensen extramurale begeleiding in het kader van de Awbz. Die begeleiding wil Veldhuijzen van Zanten overhevelen naar de gemeenten, omdat ze volgens haar beter in staat zijn om maatwerk te leveren. Wolbert (PvdA) vroeg of gemeenten genoeg kennis hebben om specialistische zorg in te kopen. Voortman (GroenLinks) noemt slachtoffers van eerwraak, Joldersma (Cda) vroeg aandacht voor psychiatrische patiënten.

Zintuiglijk gehandicapt
De kans is groot dat zintuiglijk gehandicapten buiten de boot vallen, meende Wiegman (ChristenUnie). Daarom pleitte zij voor een apart budget voor deze groep. Volgens Leijten (Sp) zijn het voortaan de gemeenten die in plaats van het Rijk 'nee' moeten verkopen als mensen om zorg vragen. Dat is voor haar een goede reden om het voorstel af te wijzen. Dijkstra (D66) daarentegen vindt dat de staatssecretaris moet doorpakken en ook Awbz-taken als verzorging en verpleging moet overhevelen naar gemeenten.

Persoonsgebonden budget
Volgen Van der Staaij (Sgp) moet de keuzevrijheid van de cliënt voorop staan. Wat vindt de staatssecretaris van een persoonsvolgend budget in plaats van een persoonsgebonden budget? Als een cliënt een Awbz-indicatie heeft, zijn de gemeenten naar de mening van Venrooy (Vvd) en Dille (Pvv) verplicht om een persoonsgebonden budget aan te bieden. Maar dat heeft volgens Veldhuijzen van Zanten een kostenopdrijvend effect. "Ik moedig de gemeenten aan om verstandig en cliëntgericht om te gaan met het pgb-budget", aldus de staatssecretaris.

Uitstel is nadelig
Veldhuijzen van Zanten wil dat de nieuwe wet op 1 januari 2013 van kracht wordt. Uitstel is volgens haar alleen maar nadelig voor de cliënten. Voortman pleitte voor invoering per 1 januari 2014: "Dan kunnen de koplopergemeenten laten zien hoe het moet." Hoe gaat de staatssecretaris de gemeenten helpen die er nog niet klaar voor zijn? vroeg Wolbert. Wiegman heeft van wethouders gehoord dat er nog te veel onduidelijkheid is over de financiën.

Lees meer in de Kamerverslagen en in de brief van Veldhuijzen van Zanten.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!