Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Veel agressie-incidenten, weinig meldingen in gehandicaptenzorg

4 mei 2021 Door de redactie Geen reacties

Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer komen veel voor in de sector Zorg en Welzijn. Zo’n driekwart van de medewerkers heeft ermee te maken. Dit blijkt uit een onderzoek door Ipsos in opdracht van PGGM&CO en het ministerie van VWS. Binnen de gehandicaptenzorg gaat het met name om agressie en onbegrepen gedrag van cliënten. Daar had 88 procent van de werkenden in deze branche mee te maken.

Aan de enquête deden ruim 11.000 leden van PGGM&CO mee. De enquête vroeg naar de ervaringen met ongewenst gedrag van 
- cliënten/patiënten
- familie, vrienden of bezoekers van cliënten
- en collega’s of leidinggevenden.

Cliënten
De gehandicaptenzorg springt eruit als gevraagd wordt naar incidenten met cliënten/patiënten. Bijna 90 procent van de respondenten in deze deelsector heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of ongewenst gedrag in contact met cliënten. In heel Zorg en Welzijn gaat het om 74 procent van de respondenten.

Familie, vrienden of bezoekers
Gevraagd naar incidenten door familie, vrienden of bezoekers van cliënten, maken medewerkers in de gehandicaptenzorg dit juist het minst mee van alle deelsectoren. Ongeveer een derde (32 procent) heeft dit in het afgelopen jaar ervaren. Medewerkers uit de ambulancezorg hebben hier juist het vaakst mee te maken (genoemd door 76 procent van de respondenten in die branche).

Collega’s of leidinggevenden
Ook incidenten met collega’s of leidinggevenden komen binnen de gehandicaptenzorg niet heel veel voor: 22 procent van de respondenten noemde dit punt. Medewerkers van UMC’s ervaren dit juist het meest: 38 procent.

Vormen van agressie
Ipsos heeft ook gevraagd naar welke vormen van ongewenst gedrag zoal voorkomen. Kijkend naar cliënten hebben medewerkers in de gehandicaptenzorg vooral te maken met:
- verbale agressie (81 procent)
- fysieke agressie (64 procent)
- pesten (30 procent)

Dit gebeurt binnen de gehandicaptenzorg significant vaker dan in andere branches in Zorg en Welzijn. Absolute uitschieter is echter de GGZ, die naast deze drie vormen van agressie óók nog eens significant hoger scoort op bedreiging, seksuele intimidatie en discriminatie.

Melden
Vrijwel alle respondenten weten waar ze incidenten kunnen melden. Toch gebeurt dit niet altijd. Bij externe agressie (dus door cliënten of familie/bezoekers) meldt 59 procent van alle respondenten dit. Gaat het om interne incidenten (door collega’s of leidinggevenden), dan meldt slechts 42 procent van de ondervraagden dit. Nog een stap verder gaan kan ook, namelijk aangifte doen bij de politie. Dat gebeurt echter slechts in 4 procent van de gevallen.

Medewerkers zouden graag trainingen en meer voorlichting krijgen om met het agressieve of ongewenste gedrag om te kunnen gaan of het te kunnen voorkomen.  |

Wil je meer lezen over het Ipsos-onderzoek Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer. Rapportage totale sector zorg en welzijn in opdracht van PGGM&CO en het ministerie van VWS? Bekijk de uitkomsten van de enquête (pdf) of lees de belangrijkste punten in een infographic (pdf).

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!