Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vakkennis in beeld

28 oktober 2010 Door de redactie Geen reacties

De vakkennis van begeleiders in de gehandicaptenzorg die van het middelbaar beroepsonderwijs komen, sluit onvoldoende aan op de praktijk, volgens onderzoek in leerbedrijven. Er komt een overzicht van de kennis die nodig is om jouw vak goed te kunnen uitoefenen. Je kunt erover meepraten.

Eén oorzaak van de gebrekkige aansluiting tussen opleiding en werk is, dat onderwijs en werkveld zich lange tijd los van elkaar ontwikkeld hebben. Terwijl in diezelfde periode de gehandicaptenzorg een omslag heeft gemaakt van intramurale zorg naar extern gerichte ondersteuning. Het dienstenpalet is daardoor aanzienlijk verbreed. Het onderwijs kan hier beter op inspelen, vinden organisaties die zich bezighouden met kennisverspreiding in de sector.

Er is op het ogenblik personeelskrapte in de gehandicaptenzorg en op de arbeidsmarkt. Daardoor is de kans groot dat er mensen aan het werk gaan die onvoldoende geschoold zijn. De sector moet investeren in opleiding en ontwikkeling van (aankomende) beroepskrachten.

Vilans, Vgn en Calibris willen een 'Kader kritische vakkennis'ontwikkelen waarin wordt vastgesteld wat een begeleider moet weten en kunnen om zijn beroep goed uit te oefenen. Het kader wordt ontwikkeld voor opleidingen, zorginstellingen en medewerkers.

Op 25 en 29 oktober en op 1, 8 en 10 november 2010 vinden seminars plaats om met deze doelgroepen van gedachten te wisselen over het Kader kritische vakkennis. Wil je meepraten? Kijk op www.kennispleingehandicaptensector.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!