Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vakbonden willen uitstel zorgwetten

22 april 2014 Door de redactie Geen reacties

Vakbonden hebben gezamenlijk een dringend beroep gedaan op de Tweede kamer om de wetsvoorstellen voor langdurige zorg aan ouderen en gehandicapten te herzien en de invoering ervan met een jaar uit te stellen. De Tweede kamer begint dinsdag 22 april met de debatten over de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Ton Heerts, voorzitter Fnv: "De zorg is te belangrijk om met haastwerk af te doen. De plannen die het kabinet in ijltempo door de Tweede en Eerste kamer wil jassen hebben ingrijpende gevolgen voor honderdduizenden ouderen en gehandicapten en tienduizenden werknemers. Dit moet zorgvuldiger en beter."

Niet klaar
De vakbonden constateren dat veel gemeenten nog niet klaar zijn om de Wet maatschappelijke ondersteuning uit te voeren. Cnv-voorzitter Maurice Limmen: "Zowel de thuiszorg, huishoudelijke verzorging, dagbesteding, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg als de verzorgingshuizen veranderen of verdwijnen zelfs. Lang niet alle overgebleven instellingen en de gemeenten zijn over een paar maanden klaar voor de toekomst."

Zorgvuldigheid
De bonden pleiten voor zorgvuldigheid en vinden dat de Kamer in de discussie ook de Wet langdurige zorg moet betrekken, omdat de maatregelen die voortvloeien uit beide wetten elkaar raken. Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo fnv: "Dankzij acties van onze leden zijn de bezuinigingen al een beetje teruggedraaid. Daar ben ik trots op. Maar er moet meer gebeuren om afspraken te maken voor goede zorg voor ouderen en gehandicapten. Het wordt tijd dat de politiek in Den Haag luistert naar al die zorgen die leven in het land."

Onverantwoord
In de gezamenlijke brief doen de bonden concrete voorstellen. Zo moet de bezuiniging van 40% op de huishoudelijke verzorging van tafel. De vakbonden vinden het onverantwoord dat de regering ervoor pleit dat ouderen en gehandicapten langer thuis wonen, maar dit tegelijkertijd onmogelijk maakt, door te bezuinigen op thuiszorg en dagbesteding. Heerts: "De zorg voor deze mensen blijft nodig, dus ook het werk moet blijven."

Banen op het spel
Eric de Macker, voorzitter van Cnv Publieke Zaak: "Niet alleen de zorg voor honderdduizenden mensen verandert, de banen van tienduizenden zorgwerknemers staan op het spel. Als er niet voldoende tijd is, gaan werkgevers massaal ontslagaanvragen opstellen. Gemeenten en werkgevers moeten weten waar ze aan toe zijn en hebben tijd nodig om de nieuwe zorgvoorzieningen te organiseren. Pas dan kunnen de vakbonden goede afspraken maken over behoud van werkgelegenheid."

Lees de brief van de vakbonden.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!