Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vaccinaties kwetsbare cliënten en cijfers gehandicaptenzorg

13 januari 2021 Mariët Ebbinge Geen reacties

Vanaf 18 januari wordt bij 12 verschillende instellingen in de gehandicaptenzorg gestart met het vaccineren van naar verwachting 15.000 kwetsbare cliënten. Op advies van de Gezondheidsraad en in overleg met het RIVM en de brancheorganisaties is gekeken hoe het BioNTech/Pfizer vaccin vervroegd kan worden ingezet.

In een uitgebreide kamerbrief beschrijft minister de Jonge dat de vaccins van BioNTech/Pfizer worden ingezet voor 60-plussers met een verstandelijke beperking, die wonen in locaties die een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten als behandelend arts hebben. Daarna komen de bewoners van andere instellingen aan bod; het gaat om circa 140.000 bewoners in tweemaal drie weken.

Ziekenhuisapotheken die meedraaiden bij de vaccinatie van ziekenhuispersoneel zullen hierbij ondersteunen. De (beperkte) groep van medewerkers die de vaccinatie op locatie toedienen, kunnen ook zelf gevaccineerd worden met hetzelfde type vaccin.

Onder meer zorgorganisaties Alliade, 's Heeren Loo, Middin en Ipse de Bruggen hebben woensdag laten weten dat zij maandag 18 januari op verschillende locaties starten met de vaccinatie van cliënten met een verstandelijke beperking. “Voor de cliënten die bij de geselecteerde groep horen, wordt zorgvuldig gekeken of er geen contra-indicaties zijn waardoor er (nu) niet gevaccineerd kan worden, zoals bijvoorbeeld allergieën en medicatie. Voor het toedienen van het coronavaccin is toestemming nodig van de cliënt als deze wilsbekwaam is of van de wettelijk vertegenwoordiger,” schrijft Ipse de Bruggen in een bericht op de website.

Logistieke uitdaging
De vaccinatie met het coronavaccin van Pfizer wordt bij Middin uitgevoerd door de behandeldienst op centrale locaties van de zorgorganisatie in Rotterdam en Den Haag. “Een logistieke uitdaging, ook omdat we eerder moesten uitgaan van vaccinatie met het vaccin van Moderna,’ zegt Saskia Martens, die het vaccinatieprogramma van Middin leidt. “Maar we zijn in staat om dit goed en zorgvuldig te organiseren. We hadden gelukkig het nodige voorbereid, toen deze kans zich maandagmiddag via het RIVM aandiende. Een kans die we voor deze cliënten met beide handen hebben aangegrepen.”

Mensen die wel in een zorgorganisatie wonen, maar een eigen huisarts hebben, zullen (later) door hun eigen huisarts worden gevaccineerd. Van Eersel: “We hopen dat zij ook zeer snel aan de beurt zijn. Het is moeilijk uit te leggen waarom zij nog geen prik tegen corona krijgen, terwijl de mensen met wie ze elke dag aan tafel zitten al wel aan de beurt zijn.”

Cijfers gehandicaptenzorg
In de kamerbrief geeft de minister ook een overzicht van het aantal COVID-19 besmettingen en COVID-19 sterfte van bewoners in instellingen voor gehandicaptenzorg, die sinds half december ook dagelijks worden bijgewerkt en in te zien zijn op het coronadashboard van de overheid. Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat in de afgelopen twee weken (week 53 en 1) 531 bewoners besmet zijn geraakt. Dat is een flinke daling ten opzicht van de weken daarvoor.

Het RIVM schat dat op 9 januari bij 183 locaties voor gehandicaptenzorg sprake is van een vastgestelde COVID-19 besmetting. Dat is ongeveer 7% van het aantal locaties.  Sinds 1 juli 2020 was naar schatting bij 4.090 bewoners van instellingen sprake van een bevestigde COVID-19 besmetting, van wie ongeveer 62 mensen zijn overleden.

In de uitgebreide kamerbrief noemt minister de Jonge ook het wegvallen van dagbesteding in de langdurige zorg, wat terug te zien is in het aantal gedeclareerde dagdelen. Na februari 2020 is er veel minder dagbesteding en dagbehandeling gedeclareerd, met een dieptepunt in april. In de zomermaanden van dit jaar was er herstel zichtbaar, maar in oktober daalde dit weer ten opzichte van september. Het gedeclareerd aantal dagdelen is nog steeds lager dan het niveau van het aantal gedeclareerde dagdelen van voor de eerste golf.

Coronabanen
Tot slot is er nog aandacht in de kamerbrief voor het inzetten en scholen van mensen uit andere sectoren zoals de horeca, cultuur en evenementensector voor ondersteunende functies in de zorg. Het kabinet investeert €80 miljoen voor tijdelijke betaalde ‘Coronabanen’, waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die de werkdruk kunnen verlagen. Daarnaast blijft er aandacht voor het initiatief Extra Handen voor de zorg, waarvoor er nog steeds aanmeldingen bijkomen.  |

Lees de volledige kamerbrief van minister de Jonge over de actuele coronazaken of bekijk het coronadashboard van de overheid voor actuele cijfers in de gehandicaptenzorg.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!