Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Tweede kamer stemt in met banenafspraak en quotum voor arbeidsgehandicapten

19 december 2014 Door de redactie Geen reacties

De Tweede kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel 'banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'. Het wetsvoorstel regelt hoe de afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en werkgelegenheid is blij met de brede steun.

"Het betekent dat we mensen die dolgraag willen werken, maar die vanwege een beperking een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, nu een echte kans op een baan kunnen bieden." Het kabinet sprak vorig jaar met werkgevers en werknemers af dat er tot 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking 125.000 extra banen komen. Deze garantiebanen zijn bestemd voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimum loon te verdienen.

Stok achter de deur
Staatssecretaris Jetta Klijnsma bereidde 'als stok achter de deur' een aparte regeling voor, die pas in werking treedt wanneer de beloofde banen uitblijven. In het debat met de Tweede Kamer sprak de staatssecretaris vorige week de hoop uit deze quotumheffing nooit nodig te hebben, omdat werkgevers gewoon meedoen aan het creëren van de garantiebanen.

Verruiming
Meerdere partijen drongen in het debat aan op een verruiming van de doelgroep zodat ook mensen met een handicap die met wat ondersteuning wél in staat zijn het minimumloon te verdienen meetellen bij een eventuele quotumheffing. De Tweede kamer wil vooral geen 'concurrentie' tussen de verschillende doelgroepen. Een amendement hierover werd aangenomen.

Boete
Aan de met sociale partners overeengekomen doelgroep voor de banenafspraak wordt niet getornd. De 125.000 banen, waarvan 100.000 in het vrije bedrijf en 25.000 bij de overheid, blijven bestemd voor de groep die het meest kwetsbaar is op de arbeidsmarkt.
Eind 2016 wordt voor het eerst gekeken of de toegezegde banen zijn gerealiseerd. Als dat niet is gelukt, dan treedt de quotumregeling in werking waarbij bedrijven met minimaal 25 werknemers 5.000 euro heffing per niet ingevulde werkplek per jaar krijgen opgelegd.

Doelgroep
Het amendement regelt dat bij het bepalen van de hoogte van deze heffing ook wordt gekeken naar (veelal hoger opgeleide) werknemers met een handicap, die buiten de doelgroep van de banenafspraak vallen. Het totaal aantal banen wordt bij de invoering van een quotum wel navenant hoger, zodat de kans op een garantiebaan voor de oorspronkelijke doelgroep gelijk blijft.

Maatschappelijke ondersteuning
Staatsecretaris Klijnsma: "Het is mooi dat nu duidelijk is voor wie deze banen zijn bedoeld en hoe we hier verder mee omgaan. Dat is ook belangrijk met het oog op de Participatiewet die op 1 januari van kracht wordt". De participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheid om mensen meer op maat en in samenhang met andere hulpvragen te begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!