Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Tweede kamer neemt Participatiewet aan

25 februari 2014 Door de redactie Geen reacties

Een ruime meerderheid in de Tweede kamer heeft vorige week ingestemd met de Participatiewet. Na een twee dagen durend debat stemden de fracties van Vvd, PvdA, D66, ChristenUnie, Sgp , Cda en Bontes voor de wet die tot doel heeft mensen met een beperking veel meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Bedrijven hebben toegezegd de komende jaren 100.000 extra banen te creëren, de overheid schept er 25.000.

De extra banen zijn bestemd voor mensen met een beperking die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Ontwerper van de wet staatssecretaris Jetta Klijnsma wees in een reactie op de lange voorgeschiedenis van het wetsvoorstel. Over de wens om één regeling te scheppen voor mensen die vanwege een beperking een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben is jarenlang gedebatteerd. Klijnsma: "Fijn dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Vooral voor de mensen die het betreft en ook voor de gemeenten die een belangrijke rol krijgen bij de uitvoering."

Eén budget
Met de Participatiewet en de andere decentralisatieregelingen krijgen gemeenten vanaf 2015 één budget om ondersteunende voorzieningen voor mensen met beperkingen te bekostigen.

Iedereen die zich bij de gemeente meldt en die kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen, valt straks onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen.

Wajongers
De huidige Wajongers worden beoordeeld op hun arbeidsvermogen en blijven in de Wajong. Zij gaan dus niet over naar de gemeenten en krijgen ook niet te maken met de bijstand. Mensen die nu al beschut werken bij een sociale werkvoorziening houden hun bestaande rechten en plichten.

De uitgaven aan Wajong, WWB en Wsw bedragen nu 11 miljard euro. Ondanks de bezuinigingen blijven deze uitgaven op de lange termijn doorgroeien naar 11,8 miljard. Zonder de maatregelen uit de Participatiewet zouden de kosten oplopen naar 13,5 miljard euro, aldus het ministerie van Sociale zaken.

Volwaardig meedoen
Als ook de Eerste kamer instemt, gaat de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking. Staatssecretaris Klijnsma: "Mensen met een beperking zijn te lang 'geparkeerd' in een uitkering of geïsoleerd geraakt van onze arbeidsmarkt. Ik ben daar niet van. Iedereen moet de kans krijgen volwaardig mee te doen. Bij voorkeur in een reguliere baan. En als dat niet lukt, zijn er genoeg andere manieren waarop mensen geholpen kunnen worden om te participeren. Want nogmaals: iedereen wil graag meedoen."

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!