Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Tweede Kamer akkoord met Wmo

28 april 2014 Door de redactie Geen reacties

De Tweede Kamer heeft de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning aangenomen met tweederde meerderheid. De Eerste Kamer moet de wet ook nog goedkeuren, en zal dat naar verwachting voor de zomervakantie doen. Als dat is gebeurd, zullen vanaf 1 januari 2015 gemeenten mensen met beperkingen gaan ondersteunen. Hoewel de financiële randvoorwaarden dankzij het onlangs overeengekomen 'zorgakkoord' beter zijn geworden dan aanvankelijk het plan was, en het persoonsgebonden budget beter is geregeld, blijven de bezuinigingen op de langere termijn aanzienlijk.

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is het mensen mogelijk te maken om langer thuis te wonen en te participeren in de samenleving. De wet draagt er ook aan bij dat de langdurige zorg betaalbaar blijft, aldus het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport.

In een persbericht zegt staatssecretaris Martin van Rijn: "Met deze nieuwe Wmo kunnen gemeenten ondersteuning bieden die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van mensen thuis. De vertrouwde omgeving, de woonsituatie en de gewenste ondersteuning verschillen immers van mens tot mens."

Passend
Ouderen en mensen met een beperking krijgen straks via de nieuwe Wmo begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp om langer thuis te kunnen blijven. Gemeente en cliënt moeten de ondersteuningsbehoefte en oplossingen met elkaar bespreken (het keukentafelgesprek). Pas als iemand de zorg niet zelf of met familie, buren en vrienden kan oplossen, moet de gemeente passende ondersteuning bieden.

Informatie
Burgers worden kort nadat de nieuwe wet door de Eerste Kamer is aangenomen, geïnformeerd over de verandering.

  • Het ministerie stuurt een brief over de gegevensoverdracht van cliënten naar gemeenten en zorgverzekeraars rond 1 juli.
  • Er komt voor zomer 2014 een helpdesk voor cliënten. Cliënten krijgen na de zomer een uitgebreide brief over de veranderingen.
  • Er wordt een cliëntenbrigade (bestaande uit cliënten) ingesteld om erachter te komen hoe cliënten de veranderingen ervaren.
  • Het ministerie van Vws start na de zomer een landelijke publiekscampagne om alle burgers te informeren over de veranderingen in de langdurige zorg.

Gemeente
De Vereniging Nederlandse gemeenten ziet de toekomst met de Wmo met vertrouwen tegemoet. De organisatie verwacht op de volgende punten wel flinke ondersteuning van het ministerie van Volkgezondheid, welzijn en sport:

  • de overdracht van cliëntendossiers
  • de communicatie over de veranderingen naar de burger
  • het aansturen van Centraal administratiekantoor (Cak) en de Sociale verzekeringsbank (Svb) bij de inning van eigen bijdragen en de verstrekking van persoonsgebonden budgets.
  • inzicht van gemeenten in hun individuele budget voor 2015: deze cijfers moeten uiterlijk in mei 2014 beschikbaar zijn.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!