Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Tog-regeling rijst de pan uit

13 november 2006 Door de redactie Geen reacties
Steeds meer ouders van thuiswonende kinderen met handicaps maken gebruik van de tog-regeling. (Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen).

De regeling bestaat sinds 1997, om ouders tegemoet te komen in de hoge kosten als gevolg van de handicaps. Aanvankelijk kwamen alleen kinderen met zowel ernstige lichamelijke als verstandelijke handicaps in aanmerking. Sinds 2000 geldt de regeling ook voor kinderen met alleen een verstandelijke, psychische of andere ontwikkelingsstoornis, of een chronische ziekte.

Stijging
Gevolg van die wijziging is dat het aantal tegemoetkomingen enorm is gestegen. Het ministerie van sociale zaken liet onderzoek doen naar de groei van het aantal tog-uitkeringen. Het rapport is onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer.
De totale doelgroep van de tog-regeling werd in 2000 geraamd op 27.000 gerechtigden. In april 2006 ontvingen ruim 38.000 ouders en verzorgers een tegemoetkoming.

Vier verklaringen
Volgens het rapport zijn er vier verklaringen
1. De tog-regeling verkeert in een opbouwfase.
Als de bevolking blijft groeien zoals hij deed, zullen in 2012 64.000 mensen van de regeling gebruik maken.

2. Het aantal kinderen met psychiatrische stoornissen neemt toe.
Een belangrijk deel van de nieuwe toekenningen gaat naar kinderen met psychiatrische stoornissen als adhd en autisme. Die groei is ook zichtbaar in het speciaal onderwijs, bij de Wajong, en in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen. Volgens de onderzoekers worden dit soort stoornissen enerzijds beter erkend en herkend, anderzijds is er mogelijk een groeiende medicalisering van afwijkend, problematisch gedrag aan de gang. Verder is het lastig om bij de indicatie te bepalen hoe ernstig de stoornis is.

3. Toegenomen bekendheid.

4. Inkomenseffect.
Een tog-uitkering bedraagt € 202,68 per kwartaal. Volgens het onderzoek zijn financiën de belangrijkste reden om een tegemoetkoming aan te vragen.

De minister schrijft in een begeleidende brief dat hij meer onderzoek zal laten doen naar de stijgende instroom in allerlei regelingen voor gehandicapten.
Het onderzoek naar de groei van de tog-regeling kostte € 61.642.-

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren