Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Toch extra geld voor vervoer kinderen en rolstoelers

19 maart 2013 Door de redactie Geen reacties

De tarieven voor het vervoer tussen wonen en dagbesteding zullen beslist niet worden verhoogd, maar staatssecretaris Martin van Rijn van Vws is wel bereid dit jaar 25 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het vervoer van kinderen naar gespecialiseerde kinderdagcentra of behandelcentra, en voor het vervoer van mensen die in een rolstoel zitten en die in een Awbz-instelling wonen. De kosten van dat vervoer blijken toch hoger uit te vallen dan de staatssecretaris dacht.

In een brief aan de Tweede en Eerste kamer houdt Van Rijn vast aan zijn standpunt dat 8 euro per dag (was 19,50 euro) voldoende moet zijn om mensen met beperkingen naar en van hun dagbesteding te vervoeren. Dat bedrag baseert hij op de kosten die de meest zuinige instellingen (een zesde van alle organisaties) maken voor vervoer. Volgens de taakstelling van het kabinet is er na een bezuiniging van 91 miljoen euro nog 150 miljoen euro beschikbaar voor vervoer van mensen die naar dagbesteding of behandeling moeten. De staatssecretaris vindt dat veel instellingen hun administratie voor wat betreft het vervoer niet op orde hebben. Een onderzoek van accountantskantoor PricewaterhouseCooper in 2012 kon de grote kostenverschillen tussen instellingen niet verklaren door invloeden van buitenaf, en de staatssecretaris concludeert daaruit dat instelling zelf hun vervoerskosten beter moeten beheersen.

Gebrekkige registratie
Na een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) naar mogelijke knelpunten, bleken die zich vooral voor te doen bij het vervoer van kinderen en aan een rolstoel gebonden cliënten. De Nza vermoedt dat voor het vervoer van deze cliënten het budget met 25 miljoen euro zal worden overschreden. Dat deze doelgroepen in het onderzoek van PricewaterhouseCooper niet werden genoemd, komt volgens de Nza door de gebrekkige registratie van de vervoerskosten door de instellingen.

Doelmatigheidswinst
Van Rijn in zijn brief: “De taakstelling voor vervoer is mede (maar niet uitsluitend) gebaseerd op het onderzoek van PwC van maart 2012 naar de kosten van vervoer. Een verzekerde heeft, indien hij gedurende een dagdeel begeleiding of behandeling in een instelling ontvangt, aanspraak op vervoer van en naar die instelling indien daarvoor een medische noodzaak bestaat . De feitelijk door een instelling gemaakte kosten zijn derhalve niet doorslaggevend voor het tarief. Dit betekent dat er veel gelegen is aan de wijze waarop een instelling het vervoer organiseert. Naar mijn overtuiging is daar veel doelmatigheidswinst te realiseren. Weliswaar zijn keuzevrijheid en diversiteit van het aanbod uitgangspunten, maar niet absoluut en tegen elke prijs. Het is volgens mij niet meer dan redelijk om van partijen te vragen dagbesteding en bijbehorend vervoer zo doelmatig mogelijk te organiseren, zeker ook gelet op deze tijd van budgettaire krapte.”

Problemen
De Nederlandse Zorgautoriteit moet dit jaar onderzoeken of er instellingen zijn die ondanks de verhoging met 25 miljoen euro, toch in de problemen komen, en hoe dat komt. De NZa brengt voorjaar 2014 rapportage uit.
Lees de brief over het vervoer op de site van de overheid.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!