Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Tips om de langdurige zorg te ‘ontregelen’

7 november 2018 Door de redactie Geen reacties

Het nieuwe programma (Ont)regel de langdurige zorg moet zorgverleners helpen bij het aanpakken van de regeldruk. Kennisinstituut Vilans werkt hieraan samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en sociale partners. Ze geven zorgorganisaties en medewerkers een aantal tips om de registratielast te verminderen.

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Medewerkers besteden veel tijd aan het invullen van formulieren en checklists. Zij ervaren dit als belastend, want het gaat ten koste van de tijd voor zorg aan bewoners en cliënten. In het programma ‘(Ont)regel de langdurige zorg’ werkt Vilans, in opdracht van het ministerie van VWS en sociale partners, aan minder regeldruk en meer tijd voor zorg.

Zorgprofessionals in de ouderen- en gehandicaptenzorg besteden gemiddeld 30% van hun tijd aan administratieve taken blijkt uit onderzoek van Berenschot. Uit onderzoek (2018) van organisatieadviesbureau Berenschot en de Vrije Universiteit blijkt dat 30% van de tijd van zorgmedewerkers inmiddels wordt besteed aan registreren. Terwijl het gewenste percentage volgens zorgmedewerkers 15% zou moeten zijn (2016).

Projectleider Else Stapersma van (Ont)regel de langdurige zorg: “Gelukkig nemen zorgorganisaties zelf ook hun verantwoordelijkheid om de regeldruk aan te pakken. Ik help deze organisaties dan ook graag op weg.” Hiervoor heeft Vilans een aantal tips voor het verminderen van registratielasten opgesteld, zoals:

  • Weet welke registraties echt verplicht zijn en welke niet. Bekijk daarvoor ook het Overzicht verplichte registraties begeleiders in de gehandicaptenzorg.
  • Breng (onnodige) registraties in kaart die in de eigen organisatie zijn ontstaan. Dit zijn immers de registraties die ook het makkelijkst af te schaffen of aan te passen zijn.
  • Laat zorgmedewerkers en kwaliteitsfunctionarissen in gesprek gaan. Dit werkt heel efficiënt omdat de zorgmedewerker vaak goed kan vertellen waar hij last van heeft, terwijl de kwaliteitsfunctionaris weet waar het vandaan komt, wat het doel is en welke aanpak nodig kan zijn.
  • Sta stil of een registratie nog steeds bijdraagt aan het oorspronkelijke doel.
  • Maak gebruik van de toolkit Minder papier, meer tijd voor zorg. Dit hulpmiddel helpt je team op een eenvoudige manier (onnodige) registraties op te sporen en terug te dringen.
  • Doe mee aan een van de schrapsessies. Vakbonden en branchorganisaties, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans brengen hierbij samen met zorgmedewerkers onnodige regels en registraties in kaart.
  • Ga vooral bewuster om met registraties. Het aanpakken van regeldruk bestaat niet alleen uit afschaffen van registraties, vaak zijn ze ook aan te passen op een manier dat ze de zorg wel beter maken. |


Bekijk alle tips voor het verminderen van registratielasten op de website van Vilans.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!