Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Tevredenheid over woning voor mensen met niet aangeboren hersenletsel

12 januari 2012 Door de redactie Geen reacties

Bewoners van de Amstelveense woonvoorziening Mozaïek zijn redelijk tevreden over de manier waarop zij wonen, werken en hun vrije tijd besteden. In de voorziening wonen mensen met niet-aangeboren hersenletsel, die worden begeleid volgens de methode Hooi op je vork.

De afgelopen drie jaar is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van hun leven. In 2008 opende zorgorganisatie Ons tweede thuis in Amstelveen de woonvoorziening voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De manier waarop de bewoners wonen en worden begeleid is drie jaar lang nauwlettend gevolgd, en over de resultaten daarvan is een verslag gemaakt. De meest opvallende conclusie van het onderzoek is dat zowel de cliënten als hun familie redelijk tevreden zijn over hun woning, werk en vrije tijd. Zeker in vergelijking met hoe ze vroeger woonden en begeleid werden zijn de cliënten behoorlijk content.

Autonomie of begrenzing
Bewoners van Mozaïek worden begeleid volgens de methode Hooi op je vork, die speciaal ontwikkeld is voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Een van de bijzondere dingen daarin is dat het bij deze groep cliënten, die een gebrekkig ‘ziekte-inzicht’ hebben, schipperen blijft tussen eigen regie en sturing van buitenaf, tussen autonomie en begrenzing.

Frustraties
Naast de successen laat het rapport ook de frustraties zien die sommige cliënten, hun begeleiders en hun ouders ervaren. Cliënten willen bijvoorbeeld zelf hun geld en medicijnen beheren, en zelf uitmaken hoe vaak en hoe lang ze internetten. Maar dat gaat in de praktijk soms ernstig mis, met negatieve gevolgen voor welzijn en gezondheid van de betreffende cliënt.
Medewerkers die aan het onderzoek meededen, zeiden dat ze voortdurend in gesprek blijven over de vraag ‘wat is goed voor de cliënt’ en dat zij waken voor een beheerscultuur. “Je moet uitkijken dat je hier niet te star mee omgaat, het is geen dogma, je moet soepel blijven. Altijd blijven zoeken naar nieuwe ingangen en mogelijkheden.” De opbouw van sociale netwerken blijft een zorgelijk punt.

Wisselende deskundigheid
Over de mate waarin begeleiders hen begrijpen en met hen omgaan, zijn cliënten redelijk tevreden. Over hun deskundigheid op het gebied van niet aangeboren hersenletsel is het oordeel wisselend. Dat verschilt per begeleider. De persoonlijk begeleiders voelen zichzelf deskundig en vaardig, maar willen zich nog wel verder ontwikkelen. Het lijkt erop dat de organisatie hen op het gebied van scholing goed steunt.

Mozaïek. Het effect van de aanpak Mozaïek, een ondersteuningsaanbod voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Publieksversie van het evaluatieonderzoek. Uitgegeven door Ons tweede thuis, www.onstweedethuis.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!