Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Tempo verbetering huisvesting moet omhoog

15 januari 2007 Door de redactie Geen reacties
In grote intramurale instellingen voor gehandicapten zijn nog altijd zo'n 8.000 plaatsen slecht van kwaliteit.  Het tempo waarin deze woningen worden verbeterd laat te wensen over. Dat heeft het College bouw zorginstellingen aan staatssecretaris Ross van VWS gemeld . In september 2003 oordeelde het Bouwcollege al dat veel gehandicapte mensen moeten wonen in kleine kamers, in te grote groepen en dat het sanitair van slechte kwaliteit is. Het ministerie van VWS beloofde deze verblijfsplaatsen binnen vijf jaar (in september 2008) op peil te brengen. Volgens een tussenrapportage schiet het niet genoeg op. 2.250 plaatsen zijn inmiddels verbeterd. Maar nog altijd wonen 8.000 mensen onacceptabel. Als oorzaak van de vertraging noemen instellingen vaak de uitgebreide (regelmatig veranderende) regelgeving en lange proceduretijden bij de diverse overheden. Maar het Bouwcollege zegt dat sommige instellingen zelf oorzaak zijn, omdat zij onvoldoende daadkracht tonen.

Zie www.bouwcollege.nl .

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!